epidemiológia

Detail habilitácie alebo inaugurácie

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: epidemiológia
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Lekárska fakulta
Akademický titul: doc.
prof.
Prvá akreditácia: 12.03.2007
Akreditácia do:

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 12.03.2007
Číslo rozhodnutia: CD-2007-5088/10187-4:sekr.
Text rozhodnutia: .
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 07.10.2009
Číslo rozhodnutia: CD-2009-34192/35165-2:071
Text rozhodnutia: .
Dátum prevzatia: 03.11.2009
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18815/48135:13-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s čo (vek garanta)
Dátum prevzatia: 13.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 03.03.2018
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:22-15A0
Text rozhodnutia: priznávam právo
Dátum prevzatia: 10.09.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Historické údaje nemusia byť kompletné.

Späť