normálna a patologická fyziológia

Detail habilitácie alebo inaugurácie

Odbor habilitačného konania a inauguračného konania: normálna a patologická fyziológia
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Lekárska fakulta
Akademický titul: doc.
prof.
Prvá akreditácia: 06.06.2006
Akreditácia do:

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 06.06.2006
Číslo rozhodnutia: CD-2006-8656/19526-18:sekr.
Text rozhodnutia: .
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 07.10.2009
Číslo rozhodnutia: CD-2009-34192/35164-1:071
Text rozhodnutia: .
Dátum prevzatia: 03.11.2009
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18815/48134:12-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO
Dátum prevzatia: 13.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Historické údaje nemusia byť kompletné.

Späť