e-kurz - Úvod do OS UNIX

Course name Úvod do OS UNIX
University name Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Author Peter Švec
Key words UNIX Linux Solaris
WWW http://edu.ukf.sk/course/view.php?id=212
Area Aplikovaná informatika
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Target group VŠ štúdium denné
VŠ kombinované
Implementation v rámci koncepcie pracoviska
Annotation

Operačný systém – hlavné komponenty počítača, funkcie operačného systému, správca zdrojov, virtuálny počítač, štruktúra operačného systému, členenie operačných systémov UNIX – história operačného systému, štruktúra systému Prihlasovanie do systému, základné príkazy v UNIXe Súborový systém Bezpečnosť súborového systému Vyhľadávacie funkcie, filtrovanie Systémové procesy, archivácia údajov Textový editor VI Práca s premennými prostredia, využitie textového editora Textový procesor SED Skripty shellu Grafické prostredie systému UNIX

Used components riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
Year of course start 2007
Contact the author of the course: Peter Švec, (psvec@ukf.sk)

Last update: 11.12.2009 03:45

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course