e-kurz - Tvorba v sadovníckom kvetinárstve

Názov kurzu Tvorba v sadovníckom kvetinárstve
Meno univerzity Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Autor Ing. Dagmar Hillová, PhD.
Kľúčové slová trvalky záhon extenzívne spoločenstvo tvorba zakladanie
WWW https://moodle.uniag.sk/enrol/index.php?id=203
Oblasť Krajinná a záhradná architektúra
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ štúdium denné
VŠ dištančné
VŠ kombinované
Počet absolventov 300
Realizácia v rámci projektu
Počet tém 12 tematických celkov
Časová náročnosť 60 hodín
Anotácia

Súčasné trendy a možnosti využitia bylín v sadovníckej tvorbe. Letničkové sadovnícke úpravy: umiestnenie, plánovanie a zodpovedajúci sortiment. Možnosti použitia cibuľových a hľuznatých rastlín vzhľadom na ich špecifické vlastnosti a v kombinácii s inými skupinami rastlín. Trvalkové úpravy a riešenie jednotlivých typov stanovíšť (podrasty drevín, voľné plochy, skalkové úpravy, voda a okraje vôd a pod.). Plánovanie, realizácia a ošetrovanie trvalkových záhonov. Kvetinové záhony a ich uplatnenie v historickom priereze.

Použité prvky webové dokumenty (html)
textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
videosúbory (avi, mpeg)
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
Rok spustenia kurzu 2007
Kontakt na autora kurzu: Ing. Dagmar Hillová, (dagmar.hillova@uniag.sk)

Posledná aktualizácia: 29.10.2018 08:23

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz