prevažne testovanie - Moodle KI UKF

Názov kurzu Moodle KI UKF
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Meno fakulty Fakulta prírodných vied
Autor Martin Cápay
Kľúčové slová testovanie testové otázky
WWW http://divai.ukf.sk/moodle/course/view.php?id=21
Oblasť Teória vyučovania počítačových a informatických vied
Kategória prevažne testovanie
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina SŠ učitelia
Realizácia výskum
Anotácia

Cieľom prieskumu je zhodnotiť kvalitu elektronických testov k predmetu Programovanie 1, ktoré na Katedre informatiky FPV UKF v Nitre plnia funkciu teoretickej časti skúšky. Jedným z cieľov tohto testovania je overiť schopnosti študentov v oblasti tzv. pasívneho programovania, pri ktorom dochádza len k analyzovaniu a čítaniu existujúcich algoritmov. Cieľom kurzu je získať spätnú väzbu z pohľadu pedagógov a získanie námetov na skvalitnenie mojej ďalšej práce v tejto oblasti.

Použité prvky prezentácie (ppt)
programy
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
Rok spustenia kurzu 2008
Kontakt na autora kurzu: Martin Сápay, (mcapay@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 12.05.2010 17:16

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz