e-kurz - Databázové systémy

Názov kurzu Databázové systémy
Meno univerzity Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Meno fakulty Fakulta prírodných vied a informatiky
Autor Martin Drlík
Kľúčové slová relačné databázy SQL návrh databáz
WWW http://edu.ukf.sk
Oblasť Informatické a počítačové vedy
Kategória e-kurz
Jazyky Slovenský
LMS Moodle
Cieľová skupina VŠ štúdium denné
VŠ kombinované
Počet absolventov 500
Realizácia v rámci koncepcie pracoviska
Štandardy SCORM
Časová náročnosť 12 tyzdnov, cca 50 hodín
Anotácia

Dátové modelovanie Transformácia ERD do relačnej schémy Relačná schéma a normalizácia návrhu MS Access - Implementácia relačnej schémy Tvorba formulárov a tlačových zostáv Pokročilá práca v MS Access Základy tvorby SQL dotazov Agregačné dotazy Pokročilá práca s dotazmi. Akčné dotazy

Použité prvky textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
multimediálne animácie (swf)
programy
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
kooperatívne/skupinové aktivity
webové dokumenty (html)
Rok spustenia kurzu 2006
Kontakt na autora kurzu: Martin Drlik, (mdrlik@ukf.sk)

Posledná aktualizácia: 04.05.2010 12:24

Filter

Ste organizátorom elektronického vzdelávacieho kurzu a máte záujem pridať ho do databázy kurzov na Portál VŠ?

Pridať kurz