Teachers assessment

Vladimíra Jurišová

Vladimíra Jurišová
Mgr. Bc., PhD.

A / 1 ratings

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!