Teachers assessment

Oskar Nagy

Oskar Nagy
doc., MVDr., PhD.

A / 1 ratings

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Docent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!