Teachers assessment

Martin Kuruc

Martin Kuruc
Mgr., PhD.

A / 3 ratings

Univerzita Komenského v Bratislave
Pedagogická fakulta
Výskumný pracovník - výskumník

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Nikola Krausová
31.10 2014

Pedagogická diagnostika a akčný výskum - skvelé hodiny založené nielen na teórii ale aj na praxi :) Bodaj by ste ma učili viac ako ten jeden predmet.