Teachers assessment

Ivan Dudáš

Ivan Dudáš
Mgr. art., ArtD.

A / 2 ratings

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta masmediálnej komunikácie
Odborný asistent

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!

Comments from you

Anonymous voting
25.05 2021

Pán profesor, bol vždy veľmi ochotný čokoľvek vsevetlit a poriadit aj nad rámec svojich prednášok alebo konzultačných hodín. Odpovedal a hľadal spolu so študentami odpovede na akékoľvek otázky ochotne v akomkoľvek čase. A to sa v súčastnosti u veľa pedagógov nevidí. Ďakujeme

Anonymous voting
25.05 2021

Za celé svoje štúdium som sa nestretla s tak vzdelaným a inteligentným pedagógom. Veľa iných pedagógov by si od neho mohlo brať príklad. Vždy ochotný pomôcť a čokoľvek vysvetliť. Ako školiteľ je nesmierne empatický a odpovedá študentom kedykoľvek sa mu dá a to aj počas víkendov. Komunikácia s ním je príjemná a keď vidí, že študent má problém snaží sa nájsť riešenie a príjemné ho nabudí na lepší výkon. Ako pedagóg vyučujúci grafiku je nesmierne sčítaný, ukazuje rôzne zlepšováky a je vidieť, že tomu naozaj rozumie. Je to typ pedagóga, ktorý hľadá v študentoch skrytý talent. Tým, že ako umelec chápe rôznorodosť, nie je problém vybrať si vlastnú tému a vie byť stále nápomocný. Kiežby takýchto pedagógov bolo viac.