Teachers assessment

František Kreps

František Kreps
Ing., PhD.

A / 4 ratings

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Výskumný pracovník - výskumník

Download QR card

Please rate me

You need to be logged to rate this teacher!