Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia

Basic informations

Thematic area: 2020.1. Téma 5: Zlepšovanie praktických zručností študentov vysokých škôl prostredníctvom vytvárania a rozvoja simulačných centier a coworkingových centier

Project name: Edukačné centrum 3D priestorovej zvukovej platformy Dolby Atmos - realizácia, prezentácia

University: Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Condition of project: Ukončený

Request for grant (€): 0,00

Total project budget - including cofinancing (€): 0,00

Financial grant of MŠVVandŠ SR

Together 0,00

Evaluation 1

Súlad s dlhodobým zámerom vysokej školy
7

Konzistentnosť projektu
25

Rozpočet projektu
18

Hodnota projektu
35

Záverečný komentár a odporúčania

V projekte absentuje jasnejšie previazanie na dlhodobý zámer, avšak obsahuje jasne zadefinované aktivity (prednášky, vytvorenie nového predmetu...), merateľné ukazovatele a rozpočtové položky, vrátane priložených cenových ponúk.

Total points
85.00

Filter

Filter