Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby

Basic informations

Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Project name (Slovak): Ateliérová tvorba - inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby

Project name (English): LandArch Studio - - Innovation of Teaching Structure, Content and Tools

Start of project: 2016

End of project: 2018

Condition of project: Ukončený

Project number: 008SPU-4/2016

Project leader: Ing. Denisa Halajová, PhD.

University: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Department: Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 14 022,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
AFC Halajová, Denisa (25%); Bihuňová, Mária (25%); Tóth, Attila (25%); Vaculová, Veronika (25%): Memorial landscapes & outdoor recreation: evidence of landscape multifunctionality by the case study Jankov Vŕšok, Slovakia. 2016 Brno : Mendel University in Brno, 2016. ISBN 978-80-7509-408-7
ADE Halajová, Denisa (25%); Bihuňová, Mária (25%); Tóth, Attila (25%); Vaculová, Veronika (25%): Outdoor recreation in memorial landscapes by the example of Jankov Vŕšok, Slovakia. 2016 Brno : Mendel University, ISSN 1804-2821
AFC Bihuňová, Mária (34%); Halajová, Denisa (33%); Lančarič, Štefan (33%): Greenery of the sacral monuments - unique green infrastructure in the urban area: case study Calvary in the Nitra. 2016 Gödöllö : Szent István University, 2016. ISBN 978-963-269-549-5
AFC Halajová, Denisa (34%); Bihuňová, Mária (33%); Lančarič, Štefan (33%): The potential of cemeteries to improve urban green infrastructure - a case study in Nitra, Slovensko. 2016 Gödöllö : Szent István University, 2016. ISBN 978-963-269-549-5
AFC Halajová, Denisa (100%): Evaluation of the accessibility of public green spaces. 2016 Sofia : STEP92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-69-8
AFC Bihuňová, Mária (50%); Mičicová, Miriama (50%): Assessment of the greenery and landscape proposal of the chosen open space in Solinky, Žilina (Slovakia). 2016 Sofia : STEP92 Technology, 2016. ISBN 978-619-7105-69-8
AFK Bihuňová, Mária (50%); Kutný, Lukáš (50%): Arboretum Mlyňany (Slovakia) what can we learn and experience more?. 2016 Novi Sad : University of Novi Sad, 2016. ISBN 978-86-7031-409-2
AFD Tóth, Attila (100%): Druhová diverzita drevín vo vidieckej krajine. 2016 Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2016. ISBN 978-80-89408-26-9
ADF Tóth, Attila (50%); Feriancová, Ľubica (50%): Restoration of the landscape garden in Veľká Maňa. 2016 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, ISSN 1335-2563
AFC Tóth, Attila (100%): Greenways as linear components of green infrastructure in rural agricultural landscapes of South-Western Slovakia. 2016 Gödöllö : Szent István University, 2016. ISBN 978-963-269-547-1
BFA Bihuňová, Mária (50%); Halajová, Denisa (50%): Possibilities for recreation of the protected natural area Rolfesova baňa in Nitra city, Slovakia. 2017 Warszawa : Warsaw University of Life Sciences Press, 2017.
AFC Bihuňová, Mária (34%); Halajová, Denisa (33%); Tóth, Attila (33%): Revitalization and recreational proposal of the Váh riverbank. 2017 Brno : Mendel University, 2017. ISBN 978-807509-487-2
AFH Králová, Marcela (50%); Tóth, Attila (50%): Hodnotenie premien historického jadra v obci Markušovce. 2016 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. ISBN 978-80-552-1543-3
AFH Dermeková, Ivana (50%); Tóth, Attila (50%): Hodnotenie súčasného stavu školského areálu v obci Horné Lefantovce. 2016 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. ISBN 978-80-552-1543-3
AFH Kleinová, Magdaléna (50%); Tóth, Attila (50%): Dreviny pri prvkoch drobnej sakrálnej architektúry vo vybraných sídlach a v ich krajinnom priestore. 2016 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. ISBN 978-80-552-1543-3
AFH Veróny, Daniel (50%); Tóth, Attila (50%): Využitie zelenej infraštruktúry na udržateľný manažment zrážkovej vody v sídlach. 2016 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. ISBN 978-80-552-1543-3
AFH Rybanská, Beáta (50%); Tóth, Attila (50%): Brownfields - potenciál a možnosti revitalizácie prostredníctvom nástrojov krajinnej a záhradnej architektúry. 2016 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. ISBN 978-80-552-1543-3
AFH Bialešová, Petra (50%); Tóth, Attila (50%): Land Art ako inšpirácia pre tvorbu rekreačného priestoru v krajine. 2016 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. ISBN 978-80-552-1543-3
AFH Balogová, Erika (50%); Tóth, Attila (50%): Návrh verejného priestoru obytného súboru v obci Tvrdošovce. 2016 Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2016. ISBN 978-80-552-1543-3
BFA Tóth, Attila (100%): Rural Green Space Design studio 2017: Landscape architectural design of public open spaces in Veľká Maňa and Malá Maňa. 2017 Roma : ECLAS, 2017.
BFA Tóth, Attila (100%): Special green space design studio: Landscape architectural design of a public open space with a pond in Maňa, Slovakia ň a. 2017 Roma : ECLAS, 2017.
AFC Tóth, Attila (34%); Feriancová, Ľubica (33%); Wernerová, Eva (33%): Re-creation of the baroque castle garden in Bratislava. Reaction of the public. 2017 London : University of Greenwich, 2017. ISBN 978-0-9935909-6-2
AFD Tóth, Attila (100%): Drobná sakrálna architektúra v kontexte rozvoja obcí a mikroregiónov. 2017 Bardejov : Mesto Bardejov, 2017. ISBN 978-80-972776-7-3
ADC Tóth, Attila (50%); Timpe, Axel (50%): Exploring urban agriculture as a component of multifunctional green infrastructure: Application of figure-ground plans as a spatial analysis tool. 2017 Warsaw : De Gruyter Open, ISSN 1210-8812
ADE Bihuňová, Mária (25%); Halajová, Denisa (25%); Tóth, Attila (25%); Štrba, Peter (25%): Assessment of green infrastructure in the cadastral area of Šaľa. 2017 Brno : Mendel University, ISSN 1804-2821
AFC Halajová, Denisa (34%); Petreková, Denisa (33%); Bihuňová, Mária (33%): Problems of Military Cemeteries Greenery - Case Study of the Military Cemetery in Zvolen. 2017 Bristol : IOP Publishing Ltd. (Bristol, United Kingdom), ISSN 1757-8981
ADE Halajová, Denisa (100%): The adaptation of the historic park at the manor house in Dolná Strehová. 2017 Krakow : Polska Akademia Nauk, ISSN 0079-3450
ADM TÓTH, A. -- BIHUŇOVÁ, M. -- KUCZMAN, G. -- HALAJOVÁ, D. Designing environmental education landscapes: case study DROPIE, Slovakia. In Public recreation and landscape protection - with nature hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2018, s. 97--102. ISBN 978-80-7509-550-3 (brož.).
FAI HALAJOVÁ, D. -- BIHUŇOVÁ, M. -- TÓTH, A. -- VEREŠOVÁ, M. -- BELLÉROVÁ, S. -- ČITÁRY, I. -- FLÓRIŠ, R. Ateliérová tvorba - krajinná a záhradná architektúra: katalóg ateliérových prác študentov 2015-2018. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. (2018), ISBN 978-80-552-1931-8. URL: http://ves.uniag.sk/files/pdf/h1a7r1quzkw5oq318y048zymr7rouv.pdf.
ADE BIHUŇOVÁ, M. Interactive environmental garden and its role in rural tourism development, Slovakia. In Turizam. 22, 1 (2018), s. 1--9. ISSN 1450-6661.
ADE TÓTH, A. -- BIHUŇOVÁ, M. -- KUCZMAN, G. -- HALAJOVÁ, D. Re-thinking and re-designing the environmental education centre DROPIE in Slovakia. In Journal of Landscape management. 9, 1 (2018), s. 64--68. ISSN 1804-2821.
AFD HALAJOVÁ, D. Informačné nástroje správy zelene ako nástroj zlepšenia mikroklímy mesta = Information tools of greenery management as a tool improving the town´s microclimate. In FILOVÁ, A. -- FERUS, P. Dendrologické dni v Arboréte Mlyňany 2018: dreviny a prostredie : recenzovaný zborník príspevkov vedeckej konferencie, Arborétum Mlyňany SAV, 11. októbra 2018. 1. vyd. Vieska nad Žitavou : Arborétum Mlyňany SAV, 2018, s. 57--68. ISBN 978-80-89408-33-7.
AFD HALAJOVÁ, D. -- CUPEROVÁ, A. Approaches to the interpretation of military history in the exteriors of military museums - case study of the military history museum in Svidník. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 25--28. ISBN 978-80-552-1812-0.
AFD HALAJOVÁ, D. Cintoríny ako súčasť kultúrneho dedičstva v krajinnej a záhradnej architektúre. In Bardkontakt 2018. Bardejov: Mestský úrad, 2018, s. 146--155. ISBN 978-80-570-0184-3 (brož.).
ADC TÓTH, A. -- DUŽÍ, B. -- VÁVRA, J. -- SUPUKA, J. -- BIHUŇOVÁ, M. -- HALAJOVÁ, D. -- MARTINAT, S. -- NOVAKOVÁ, E. Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia. In NATURE + CULTURE. 13, 1 (2018), s. 161--188. ISSN 1558-6073.
AFB TÓTH, A. -- VEREŠOVÁ, M. Small sacral architecture and trees as monuments in diverse cultural landscapes of Slovakia. In ROVNÁ, K. -- KOLLÁR, J. Plants in urban areas and landscape: international scientific conference. Nitra : Slovak University of Agriculture, 2018, s. 7--13. ISBN 978-80-552-1812-0.
BCI Metodika ateliérovej tvorby v krajinnej a záhradnej architektúre Halajová Denisa a kolektív, SPU (2018) 411 s. ISBN 978-80-552-1941-7

Artistic outputs

Category code Specific output, name
YVV Záverečná výstava ateliérových prác študentov ku Katalógu "Ateliérová tvorba - krajinná a záhradná architektúra" december 2018 http://fzki.uniag.sk/at-kza

Replications

Category Name Specific name
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADC Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia / Attila Tóth ... [et al.].In: NATURE + CULTURE. -- ISSN 1558-6073. -- Vol. 13, no. 1 (2018), s. 161-188.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADC Changing patterns of allotment gardening in the Czech Republic and Slovakia / Attila Tóth ... [et al.].In: NATURE + CULTURE. -- ISSN 1558-6073. -- Vol. 13, no. 1 (2018), s. 161-188.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AAB01 Pietna zeleň v súčasnej záhradno-architektonickej tvorbe / Denisa Halajová. -- 1. vyd. -- Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2010. -- 81 s. : grafy, obr., tab. -- ISBN : 978-80-552-0421-5 (viaz.).
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch AAB01 Pietna zeleň v súčasnej záhradno-architektonickej tvorbe / Denisa Halajová. -- 1. vyd. -- Nitra : Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU, 2010. -- 81 s. : grafy, obr., tab. -- ISBN : 978-80-552-0421-5 (viaz.).
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Vegetačné štruktúry v sídlach : parky a záhrady / Ján Supuka, Ľubica Feriancová a kol. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. -- 499 s. : fareb. fotogr., obr., tab. ; 25 cm. -- ISBN : 978-80-552-0067-5 (viaz.).
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Vegetačné štruktúry v sídlach : parky a záhrady / Ján Supuka, Ľubica Feriancová a kol. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2008. -- 499 s. : fareb. fotogr., obr., tab. ; 25 cm. -- ISBN : 978-80-552-0067-5 (viaz.).
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Parková tvorba / Zdenka Rózová, Denisa Halajová. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. -- 131 s. : 53 obr., 2 tab., lit. 130. -- ISBN : 80-8069-103-7.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Parková tvorba / Zdenka Rózová, Denisa Halajová. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. -- 131 s. : 53 obr., 2 tab., lit. 130. -- ISBN : 80-8069-103-7.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Parková tvorba / Zdenka Rózová, Denisa Halajová. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. -- 131 s. : 53 obr., 2 tab., lit. 130. -- ISBN : 80-8069-103-7.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Parková tvorba / Zdenka Rózová, Denisa Halajová. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2002. -- 131 s. : 53 obr., 2 tab., lit. 130. -- ISBN : 80-8069-103-7.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tree survey and proposals for urban tree management in a residential complex in Nitra city, Slovakia [elektronický zdroj] / Denisa Halajová, Peter Halaj. -- grafy, ilustr. -- Popis urobený 27.6.2014.In: Ecology & Safety. -- ISSN 1313-2563. -- Vol. 8, no. 1 (2013), s. 400-408, online.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Tree survey and proposals for urban tree management in a residential complex in Nitra city, Slovakia [elektronický zdroj] / Denisa Halajová, Peter Halaj. -- grafy, ilustr. -- Popis urobený 27.6.2014.In: Ecology & Safety. -- ISSN 1313-2563. -- Vol. 8, no. 1 (2013), s. 400-408, online.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Green infrastructure: a strategic tool for climate change mitigation in urban environments / Attila Tóth, Denisa Halajová, Peter Halaj.In: Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. -- ISSN 1314-7234. -- Vol. 9, no. 1 (2015), s. 132-138.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Green infrastructure: a strategic tool for climate change mitigation in urban environments / Attila Tóth, Denisa Halajová, Peter Halaj.In: Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. -- ISSN 1314-7234. -- Vol. 9, no. 1 (2015), s. 132-138.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Green infrastructure: a strategic tool for climate change mitigation in urban environments / Attila Tóth, Denisa Halajová, Peter Halaj.In: Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. -- ISSN 1314-7234. -- Vol. 9, no. 1 (2015), s. 132-138.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Green infrastructure: a strategic tool for climate change mitigation in urban environments / Attila Tóth, Denisa Halajová, Peter Halaj.In: Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. -- ISSN 1314-7234. -- Vol. 9, no. 1 (2015), s. 132-138.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Green infrastructure: a strategic tool for climate change mitigation in urban environments / Attila Tóth, Denisa Halajová, Peter Halaj.In: Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. -- ISSN 1314-7234. -- Vol. 9, no. 1 (2015), s. 132-138.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Green infrastructure: a strategic tool for climate change mitigation in urban environments / Attila Tóth, Denisa Halajová, Peter Halaj.In: Journal of International Scientific Publications : Ecology and Safety. -- ISSN 1314-7234. -- Vol. 9, no. 1 (2015), s. 132-138.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Symbolika a liečivé vlastnosti stromov = Symbolism and healing power of the trees / Zdenka Rózová, Denisa Halajová, Mária Bihuňová. -- ilustr. -- Táto práca bola vypracovaná za podpory projektov: AS-FEU OPVaV EÚ Environmentálne aspekty urbanizovaného prostredia ITMS26220220110; 1/0042/12 Analýza vybraných environmentálnych faktorov vo vzťahu k možným zdravotným rizikám.In: Životné prostredie. -- ISSN 0044-4863. -- Roč. 49, č. 3 (2015), s. 162 - 168.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Analysis of greenery in territories of Nitra town / Denisa Halajová ... [et al.]. -- grafy.In: Nano, bio and green - technologies for a sustainable future. -- 1. vyd.. -- 658 s.. -- 978-619-7105-06-3 (brož.) International multidisciplinary scientific geoconference SGEM. -- Sofia : STEP92 Technology Ltd. 2013. -- S. 563-570.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Analysis of greenery in territories of Nitra town / Denisa Halajová ... [et al.]. -- grafy.In: Nano, bio and green - technologies for a sustainable future. -- 1. vyd.. -- 658 s.. -- 978-619-7105-06-3 (brož.) International multidisciplinary scientific geoconference SGEM. -- Sofia : STEP92 Technology Ltd. 2013. -- S. 563-570.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Evaluation of the accessibility of public green spaces / Denisa Halajová. -- ilustr. -- KEGA 008SPU-4/2016.In: SGEM 2016. -- 1st ed.. -- 795 s.. -- 978-619-7105-69-8 (brož.) SGEM. -- Sofia : STEP92 Technology, 2016. -- S. 723-729.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AFG01 Impact of catchment land use on hydromorphological status of streams in rural areas [elektronický zdroj] / Peter Halaj...[et al.]. -- Popis urobený 23.11.2012.In: Journal of Earth Science & Climate Change. -- ISSN 2157-7617 (online). -- Vol. 3, issue 3 (2012), nestr.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AFG01 Impact of catchment land use on hydromorphological status of streams in rural areas [elektronický zdroj] / Peter Halaj...[et al.]. -- Popis urobený 23.11.2012.In: Journal of Earth Science & Climate Change. -- ISSN 2157-7617 (online). -- Vol. 3, issue 3 (2012), nestr.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AAA01 Landscape structure and biodiversity of woody plants in the agricultural landscape / Ján Supuka et al. ; recenzenti Zdenka Rózová, Jozef Streďanský. -- 1. vyd. -- Brno : Mendelova univerzita, 2013. -- 187 s. : ilustr., tab. -- Opravené 24.4.2014. -- ISBN : 978-80-7375-905-6 (brož.).
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch AAA01 Landscape structure and biodiversity of woody plants in the agricultural landscape / Ján Supuka et al. ; recenzenti Zdenka Rózová, Jozef Streďanský. -- 1. vyd. -- Brno : Mendelova univerzita, 2013. -- 187 s. : ilustr., tab. -- Opravené 24.4.2014. -- ISBN : 978-80-7375-905-6 (brož.).
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch AAA01 Landscape structure and biodiversity of woody plants in the agricultural landscape / Ján Supuka et al. ; recenzenti Zdenka Rózová, Jozef Streďanský. -- 1. vyd. -- Brno : Mendelova univerzita, 2013. -- 187 s. : ilustr., tab. -- Opravené 24.4.2014. -- ISBN : 978-80-7375-905-6 (brož.).
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS AAA01 Landscape structure and biodiversity of woody plants in the agricultural landscape / Ján Supuka et al. ; recenzenti Zdenka Rózová, Jozef Streďanský. -- 1. vyd. -- Brno : Mendelova univerzita, 2013. -- 187 s. : ilustr., tab. -- Opravené 24.4.2014. -- ISBN : 978-80-7375-905-6 (brož.).
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AAA01 Landscape structure and biodiversity of woody plants in the agricultural landscape / Ján Supuka et al. ; recenzenti Zdenka Rózová, Jozef Streďanský. -- 1. vyd. -- Brno : Mendelova univerzita, 2013. -- 187 s. : ilustr., tab. -- Opravené 24.4.2014. -- ISBN : 978-80-7375-905-6 (brož.).
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch AAB01 Krajinno-ekologické a rekreačné hodnotenie potenciálu kontaktných zón miest a krajiny / Mária Bihuňová, Daniela Hrebíkova, Regina Mišovičová. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2010. -- 307 s. : obr., tab. -- ISBN : 978-80-552-0396-6 (brož.).
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC01 Eastern Region : chapter 6 / Agata Cieszewska, Dóra Drexler, Mária Bihuňová, Péter Kalincsák, Olgirda Belova, Jan Procházka.In: Management of recreation and nature based tourism in European forests. -- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2010. -- 978-3-642-03144-1. -- S. 115-139.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC01 Eastern Region : chapter 6 / Agata Cieszewska, Dóra Drexler, Mária Bihuňová, Péter Kalincsák, Olgirda Belova, Jan Procházka.In: Management of recreation and nature based tourism in European forests. -- Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2010. -- 978-3-642-03144-1. -- S. 115-139.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Challenges of urban agriculture: highlights on the Czech and Slovak Republic specifics / Barbora Duží ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Current challenges of Central Europe: society and environment. -- 1 vyd.. -- 195 s.. -- 978-80-7308-551-3 (brož.). -- Praha : Univerzita Karlova, 2014. -- Varia. -- S. 82-107
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Challenges of urban agriculture: highlights on the Czech and Slovak Republic specifics / Barbora Duží ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Current challenges of Central Europe: society and environment. -- 1 vyd.. -- 195 s.. -- 978-80-7308-551-3 (brož.). -- Praha : Univerzita Karlova, 2014. -- Varia. -- S. 82-107
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Challenges of urban agriculture: highlights on the Czech and Slovak Republic specifics / Barbora Duží ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Current challenges of Central Europe: society and environment. -- 1 vyd.. -- 195 s.. -- 978-80-7308-551-3 (brož.). -- Praha : Univerzita Karlova, 2014. -- Varia. -- S. 82-107
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Challenges of urban agriculture: highlights on the Czech and Slovak Republic specifics / Barbora Duží ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Current challenges of Central Europe: society and environment. -- 1 vyd.. -- 195 s.. -- 978-80-7308-551-3 (brož.). -- Praha : Univerzita Karlova, 2014. -- Varia. -- S. 82-107
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ABC03 The idea of allotment gardens and the role of spatial and urban planning / Matthias Drilling ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban allotment gardens in Europe. -- 1st ed.. -- 370 s.. -- 978-1-138-92109-2 (viaz.). -- London : Routledge, 2016. -- S. 35-61.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADE01 Hidden potential of the Osadné village / Roberta Štěpánková, Mária Bihuňová. -- ilustr.In: Journal of Landscape management. -- ISSN 1804-2821. -- Vol. 3, no. 1 (2012), s. 39-43.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Súčasný stav zelene rekreačných priestorov vo vybraných obytných súboroch HBV / Mária Bihuňová. -- 2 tab.In: Sídlo - park - krajina 3 : krajinno-architektonická tvorba a vegetačné prvky v sídlach a krajine : zborník referátov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Nitra 23. apríla 2004. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. -- 80-8069-457-5. -- S. 178-182. Ohlasy:
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Natural and cultural evaluation of Lubawa community for recreation [elektronický zdroj] / Beata Fornal-Pieniak, Mária Bihuňová. -- ilustr.In: ENVIRO 2013. -- 1. vyd.. -- 1 CD-ROM (195 s.). -- 978-80-552-1101-5 ENVIRO. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2013. -- S. 123-129, 1 CD-ROM.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS AFG01 Temperate primeval forests and their potential and use for recreation / Magdaléna Pichlerová, Peter Patuš, Viliam Pichler, Mária Bihúňová.In: Forest Recreation & Tourism Serving Urbanised Societies : joint final conference of Forest for recreation and Tourism (COST E33) and 11th Euroepan forum on Urban forestry (EFUF), 28.-31.5.2008, Hämeenlinna, Finland : abstracts. -- Helsinki : Finnish Forest Research Institute, 2008. -- 978-951-40-2096-4. -- S. 64.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch AFH01 Sakrálne objekty v sídlach a ich podiel na rozvoji cestovného ruchu / D. Kalinová, M. Bihúňová, B. Štrba.In: Regióny - vidiek - životné prostredie 2004 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Nitra, 11.-12. november 2004. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. -- 80-8069-437-0. -- S. 44.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Aby verejné priestory ožili... / Mária Bihuňová. -- ilustr.In: Komunálna technika. -- ISSN 1337-9011. -- Roč. 4, č. 2 (2012), s. 8-13.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch AAA01 Landscape architecture and green infrastructure in the Slovak countryside / Attila Tóth, Roberta Štěpánková, Ľubica Feriancová ; peer review Gerlind Weber, Jan Vaněk. -- 1st ed. -- Praha : Powerprint, 2016. -- 102 s. : ilustr., tab. -- KEGA no. 001SPU-4/2014. -- ISBN : 978-80-7568-008-2 (brož.).
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS AAA01 Landscape architecture and green infrastructure in the Slovak countryside / Attila Tóth, Roberta Štěpánková, Ľubica Feriancová ; peer review Gerlind Weber, Jan Vaněk. -- 1st ed. -- Praha : Powerprint, 2016. -- 102 s. : ilustr., tab. -- KEGA no. 001SPU-4/2014. -- ISBN : 978-80-7568-008-2 (brož.).
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Urban agriculture and cultural heritage: a historical and spatial relationship / Paola Branduini ... [et al.]. -- ilustr.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 138-147 [1,31 AH].
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Urban agriculture and cultural heritage: a historical and spatial relationship / Paola Branduini ... [et al.]. -- ilustr.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 138-147 [1,31 AH].
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Urban agriculture and cultural heritage: a historical and spatial relationship / Paola Branduini ... [et al.]. -- ilustr.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 138-147 [1,31 AH].
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Urban agriculture and cultural heritage: a historical and spatial relationship / Paola Branduini ... [et al.]. -- ilustr.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 138-147 [1,31 AH].
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch ADC01 Resilient food systems: a qualitative tool for measuring food resilience / Attila Tóth, Stacy Rendall, Femke Reitsma. -- ilustr.In: Urban Ecosystems. -- ISSN 1083-8155. -- Vol. 19, no. 1 (2016), s. 19-43.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADM01 Species composition and diversity of non-forest woody vegetation along roads in the agricultural landscape / Attila Tóth, Gabriel Kuczman, Ľubica Feriancová. -- ilustr. -- Financované v rámci KEGA No. 001SPU-4/2014 Green Infrastructure and Urban Agriculture a KEGA No. 003SPU-4/2014 Non-forest Woody Vegetation in the Landscape, its Biodiversity, Gene Pool and Landscape Architectural Significance.In: Lesnícky časopis. -- ISSN 0323-1046. -- Vol. 62, no. 1 (2016), s. 56-66.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADM01 Species composition and diversity of non-forest woody vegetation along roads in the agricultural landscape / Attila Tóth, Gabriel Kuczman, Ľubica Feriancová. -- ilustr. -- Financované v rámci KEGA No. 001SPU-4/2014 Green Infrastructure and Urban Agriculture a KEGA No. 003SPU-4/2014 Non-forest Woody Vegetation in the Landscape, its Biodiversity, Gene Pool and Landscape Architectural Significance.In: Lesnícky časopis. -- ISSN 0323-1046. -- Vol. 62, no. 1 (2016), s. 56-66.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ADM01 Species composition and diversity of non-forest woody vegetation along roads in the agricultural landscape / Attila Tóth, Gabriel Kuczman, Ľubica Feriancová. -- ilustr. -- Financované v rámci KEGA No. 001SPU-4/2014 Green Infrastructure and Urban Agriculture a KEGA No. 003SPU-4/2014 Non-forest Woody Vegetation in the Landscape, its Biodiversity, Gene Pool and Landscape Architectural Significance.In: Lesnícky časopis. -- ISSN 0323-1046. -- Vol. 62, no. 1 (2016), s. 56-66.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADM01 Species composition and diversity of non-forest woody vegetation along roads in the agricultural landscape / Attila Tóth, Gabriel Kuczman, Ľubica Feriancová. -- ilustr. -- Financované v rámci KEGA No. 001SPU-4/2014 Green Infrastructure and Urban Agriculture a KEGA No. 003SPU-4/2014 Non-forest Woody Vegetation in the Landscape, its Biodiversity, Gene Pool and Landscape Architectural Significance.In: Lesnícky časopis. -- ISSN 0323-1046. -- Vol. 62, no. 1 (2016), s. 56-66.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADM01 Species composition and diversity of non-forest woody vegetation along roads in the agricultural landscape / Attila Tóth, Gabriel Kuczman, Ľubica Feriancová. -- ilustr. -- Financované v rámci KEGA No. 001SPU-4/2014 Green Infrastructure and Urban Agriculture a KEGA No. 003SPU-4/2014 Non-forest Woody Vegetation in the Landscape, its Biodiversity, Gene Pool and Landscape Architectural Significance.In: Lesnícky časopis. -- ISSN 0323-1046. -- Vol. 62, no. 1 (2016), s. 56-66.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADE01 Green infrastructure in the context of rural space restoration and design [elektronický zdroj] / Attila Tóth, Ľubica Feriancová. -- ilustr., tab. -- Popis urobený 18.3.2014.In: Nordic journal of architectural research. -- ISSN 1893-5281. -- Vol. 25, no. 2 (2013), s. 187-212, online.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADF01 Mestské poľnohospodárstvo - tradície a nové cesty rozvoja / Urban agriculture - traditions and a new ways of development / Ján Supuka, Ľubica Feriancová, Attila Tóth. -- ilustr.In: Životné prostredie. -- ISSN 0044-4863. -- Roč. 47, č. 4 (2013), s. 237-241.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch Zelená infraštruktúra v kontexte európskych stratégií = Green infrastructure in the context of European strategies / Attila Tóth. -- ilustr., tab. -- COST Action TU1401 a COST Action CA15206, Vedeckou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR a SAV č. 1/0371/18, Kultúrnou a edukačnou grantovou agentúrou MŠVVaŠ SR č. 008SPU-4/2016, č. 001SPU-4/2017 Grantovou agentúrou Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v rámci projektu č. 07-GA SPU-17.In: Životné prostredie. -- ISSN 0044-4863. -- Roč. 52, č. 1 (2018), s. 3-10.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Barcelona: Outstanding agricultural diversity in a dense and small area / Luis Maldonado ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 39-45.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Barcelona: Outstanding agricultural diversity in a dense and small area / Luis Maldonado ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 39-45.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Barcelona: Outstanding agricultural diversity in a dense and small area / Luis Maldonado ... [et al.]. -- ilustr., tab.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 39-45.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Agriculture in urban space / Sylvie Paradis ... [et al.]. -- ilustr.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 120-125.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Agriculture in urban space / Sylvie Paradis ... [et al.]. -- ilustr.In: Urban agriculture Europe. -- 230 s.. -- 978-3-86859-371-6 (brož.). -- Berlin : Jovis Verlag GmbH, 2016. -- S. 120-125.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AED01 Dreviny pri objektoch drobnej sakrálnej architektúry vo vidieckej krajine [elektronický zdroj] = Woody plants at objects of small sacral architecture in the rural landscape / Attila Tóth, Ľubica Feriancová. -- ilustr., tab.In: Trendy v krajinotvorbe II. -- 1. vyd.. -- 1 CD-ROM (46 s.) [3,1 AH]). -- 978-80-552-1373-6. -- Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. -- S. 33-39, CD-ROM.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AED01 Dreviny pri objektoch drobnej sakrálnej architektúry vo vidieckej krajine [elektronický zdroj] = Woody plants at objects of small sacral architecture in the rural landscape / Attila Tóth, Ľubica Feriancová. -- ilustr., tab.In: Trendy v krajinotvorbe II. -- 1. vyd.. -- 1 CD-ROM (46 s.) [3,1 AH]). -- 978-80-552-1373-6. -- Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2015. -- S. 33-39, CD-ROM.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Ako by mala vyzerať dedinská ulica / Michal Šarafín, Attila Tóth.In: Obecné noviny. -- ISSN 1335-650X. -- Roč. 21, č. 42 (18.10..9.2011), s. 17.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS DAI01 Zelená infraštruktúra vidieckeho sídla a priľahlej krajiny = Green Infrastructure of the Rural Settlement and its Surrounding Landscape Atila Tóth ; školiteľ Ľubica Feriancová. -- 2015. -- 120 s. : ilustr., tab. -- Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS DAI01 Zelená infraštruktúra vidieckeho sídla a priľahlej krajiny = Green Infrastructure of the Rural Settlement and its Surrounding Landscape Atila Tóth ; školiteľ Ľubica Feriancová. -- 2015. -- 120 s. : ilustr., tab. -- Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch DAI01 Zelená infraštruktúra vidieckeho sídla a priľahlej krajiny = Green Infrastructure of the Rural Settlement and its Surrounding Landscape Atila Tóth ; školiteľ Ľubica Feriancová. -- 2015. -- 120 s. : ilustr., tab. -- Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS COST action urban agriculture Europe : Urban agriculture and resilient urban food system in Christchurch, New Zealand : short scientific report on reciprocal short term scientific mission, Christchurch, New Zealand 20/01-16/02/2014 / Tóth Attila ; reviewers Femke Reitsma, Ľubica Feriancová. -- Christchurch : University of Canterbury, 2014. -- 33 s. : grafy, ilustr.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AGI01 Cost action urban agriculture Europe: UA in Barcelona metropolitan region short term scientific mission report : Barcelona, Spain 25/02-15/03/2013 / Giulia Giacchè,Tóth Attila. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. -- 39 s. : grafy, ilustr.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AGI01 Cost action urban agriculture Europe: UA in Barcelona metropolitan region short term scientific mission report : Barcelona, Spain 25/02-15/03/2013 / Giulia Giacchè,Tóth Attila. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. -- 39 s. : grafy, ilustr.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AGI01 Cost action urban agriculture Europe: UA in Barcelona metropolitan region short term scientific mission report : Barcelona, Spain 25/02-15/03/2013 / Giulia Giacchè,Tóth Attila. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. -- 39 s. : grafy, ilustr.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS AGI01 Cost action urban agriculture Europe: UA in Barcelona metropolitan region short term scientific mission report : Barcelona, Spain 25/02-15/03/2013 / Giulia Giacchè,Tóth Attila. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. -- 39 s. : grafy, ilustr.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS AGI01 Cost action urban agriculture Europe: UA in Barcelona metropolitan region short term scientific mission report : Barcelona, Spain 25/02-15/03/2013 / Giulia Giacchè,Tóth Attila. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. -- 39 s. : grafy, ilustr.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS AGI01 Cost action urban agriculture Europe: UA in Barcelona metropolitan region short term scientific mission report : Barcelona, Spain 25/02-15/03/2013 / Giulia Giacchè,Tóth Attila. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. -- 39 s. : grafy, ilustr.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AGI01 Cost action urban agriculture Europe: UA in Barcelona metropolitan region short term scientific mission report : Barcelona, Spain 25/02-15/03/2013 / Giulia Giacchè,Tóth Attila. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. -- 39 s. : grafy, ilustr.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS AGI01 Cost action urban agriculture Europe: UA in Barcelona metropolitan region short term scientific mission report : Barcelona, Spain 25/02-15/03/2013 / Giulia Giacchè,Tóth Attila. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. -- 39 s. : grafy, ilustr.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AGI01 Cost action urban agriculture Europe: UA in Barcelona metropolitan region short term scientific mission report : Barcelona, Spain 25/02-15/03/2013 / Giulia Giacchè,Tóth Attila. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. -- 39 s. : grafy, ilustr.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS AGI01 Cost action urban agriculture Europe: UA in Barcelona metropolitan region short term scientific mission report : Barcelona, Spain 25/02-15/03/2013 / Giulia Giacchè,Tóth Attila. -- Barcelona : Universitat Politècnica de Catalunya, 2013. -- 39 s. : grafy, ilustr.
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch AAB01 Kultúrno-historické a vizuálno-estetické hodnoty vinohradníckej krajiny / Martina Verešová, Ján Supuka ; recenzenti Anna Jakábová, Dagmar Štefunková. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. -- 112 s., [61] s. obr. príl. : grafy, ilustr., mapy, tab. ; 25 cm. -- Vydané v rámci projektu KEGA 020SPU-4/2011. -- ISBN : 978-80-552-0867-1 (brož.).
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch AAB01 Kultúrno-historické a vizuálno-estetické hodnoty vinohradníckej krajiny / Martina Verešová, Ján Supuka ; recenzenti Anna Jakábová, Dagmar Štefunková. -- 1. vyd. -- Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012. -- 112 s., [61] s. obr. príl. : grafy, ilustr., mapy, tab. ; 25 cm. -- Vydané v rámci projektu KEGA 020SPU-4/2011. -- ISBN : 978-80-552-0867-1 (brož.).
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADM01 Changes of landscape structure and cultural values of vineyard landscape / Martina Verešová, Ján Supuka. -- ilustr.In: Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. -- ISSN 1211-8516. -- Vol. 61, no. 5 (2013), s. 1459-1470.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADF01 The vineyards in the scenic picture = Vinohrady v krajinnom obraze / Martina Verešová, Alexandra Takáčová. -- obr.In: Acta horticulturae et regiotecturae. -- ISSN 1335-2563. -- Roč. 13, spec. issue (2010), s. 114-120.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADF02 Development of vineyards landscape structure with regard to historical and cultural values / Ján Supuka, Martina Verešová, Karol Šinka. -- obr., tab.In: Ekológia. -- ISSN 1335-342X. -- Vol. 30, no. 2 (2011), s. 229-238.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADF02 Development of vineyards landscape structure with regard to historical and cultural values / Ján Supuka, Martina Verešová, Karol Šinka. -- obr., tab.In: Ekológia. -- ISSN 1335-342X. -- Vol. 30, no. 2 (2011), s. 229-238.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS ADF02 Development of vineyards landscape structure with regard to historical and cultural values / Ján Supuka, Martina Verešová, Karol Šinka. -- obr., tab.In: Ekológia. -- ISSN 1335-342X. -- Vol. 30, no. 2 (2011), s. 229-238.
1 - citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS DAI01 Krajinno-architektonické hodnoty vinohradníckych lokalít západného Slovenska / Martina Verešová ; školiteľ: Ján Supuka. -- [S.l. : s.n.], 2011. -- 52 s., [65] s. príl. : grafy, obr., tab. ; 30x42 cm. -- Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch DAI01 Krajinno-architektonické hodnoty vinohradníckych lokalít západného Slovenska / Martina Verešová ; školiteľ: Ján Supuka. -- [S.l. : s.n.], 2011. -- 52 s., [65] s. príl. : grafy, obr., tab. ; 30x42 cm. -- Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch DAI01 Krajinno-architektonické hodnoty vinohradníckych lokalít západného Slovenska / Martina Verešová ; školiteľ: Ján Supuka. -- [S.l. : s.n.], 2011. -- 52 s., [65] s. príl. : grafy, obr., tab. ; 30x42 cm. -- Doktorandská dizertačná práca (PhD.). - Katedra záhradnej a krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
Výstava Výstava ateliérových prác študentov https://www.uniag.sk/sk/aktualne-informacie/items/adepti-z%C3%A1hradnej-a-krajinnej-architekt%C3%BAry-sa-predstavuj%C3%BA-v-kni%C5%BEnici/
E-katalóg "Ateliérová tvorba - krajinná a záhradná architektúra" http://ves.uniag.sk/files/pdf/h1a7r1quzkw5oq318y048zymr7rouv.pdf
E-skriptá Metodika ateliérovej tvorby v krajinnej a záhradnej architektúre Halajová Denisa a kolektív, SPU (2018) 411 s. ISBN 978-80-552-1941-7 http://ves.uniag.sk/files/pdf/aasj7dwqzjzeyhfbmyodevblwl343m.pdf
Výstava Záverečná výstava ateliérových prác študentov ku Katalógu "Ateliérová tvorba - krajinná a záhradná architektúra" december 2018 http://www.fzki.uniag.sk/sk/aktualne-informacie-reader/items/katalog-at-kza-punc-2018/
Diseminácia poznatkov, osveta Prezentácia výstupov- študentský workshop Thermal Kesov http://www.polnohospodar.sk/kategorie-spravodajstva/255-2017-06-26-16-33-24/6557-2017-06-26-18-15-06
Diseminácia poznatkov, osveta Prezentácia výstupov študentských prác - Štúdia vybraných priestorov zelene Fakultnej nemocnice v Nitre http://www.polnohospodar.sk/ kategoriespravodajstva/ 255-2017-06-26-16-33-24/6569-2017-
Diseminácia poznatkov, osveta Prezentácia výstupov študentských prác - Štúdia krajinárskych úprav Strediska environmentálnej výchovy SAŽP Dropie https://www.rtvs.sk/televizia/ archiv/3328/129101#203
Diseminácia poznatkov, osveta Prezentácia výstupov grantového projektu - výstavy a katalógu ateliérových prác https://tvnitricka.sk/vianocny-punc-na-fzki-spu-v-nitre/

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter