Záhradnícke Fórum

Type of event: Seminar › Home (in SR)
Event dates: 15.02.2023 - 16.02.2023
Event location: Aula Slovenskej poľnohospodárskej univerzity, Trieda Andreja Hlinku 2, Nitra
Organizer: Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu
Professional sponsor of event: SZKT SK – Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku, BZ SPU ako spoluorganizátor (Ing. Alica Beňová – člen Správnej rady SZKT SK)
Held under the auspices of: SZKT SK – Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu na Slovensku
Link to conference site: https://www.szkt.sk/oznamy/pripravujeme-zahradnicke-forum-2023/
Keywords: krajinárstvo krajinná architektúra životné prostredie
Working languages: Slovak

The main objective

Odborný dvojdňový seminár zameraný na tvorbu verejnej zelene a verejných i privátnych priestorov, technológie, na legislatívu a prezentáciu nových zrealizovaných diel krajinnej architektúry.

Topic circuits

Dvojdňová odborná konferencia obsahujúca prednášky na témy, ktoré sa prierezovo dotýkajú širokého spektra krajinárskych,krajinno-architektonických odborov a odborov zameraných na životné prostredie, sekundárne spojená s prezentáciou dodávateľských firiem a spoločenským večerom.

Next information

Účastnícky poplatok:
75 EUR / členovia a členky SKA: 55 EUR

Registrácia: www.szkt.sk
Kontakt: 0905 520550 / balko.zoltan@gmail.com

Podujatie je zaradené do Profesijného vzdelávania architektúry (PVA), v rámci kategórie B (10 kreditov).

Interiéry SPU poskytujú vhodný priestor aj na to, aby zúčastnené firmy mali možnosť ako po minulé roky prezentovať svoje výrobky a služby prostredníctvom vystavovateľských plôch.

Last update: 27.01.2023 14:41

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event