XV International Nursing Symposium

Type of event: Symposium › International (foreign outside ČR)
Event dates: 21.09.2023 - 22.09.2023
Event location: Rzeszów – Jasionka, Poľsko
Organizer: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, (ČR),UKF v Nitre (SR), University of Pécs (Maďarsko) a College of Medical Sciences of the University of Rzeszów (Poľsko)
Professional sponsor of event: Dr hab. n. o zdr. Paweł Więch, prof. UR – Chair, University of Rzeszów (Poland)
Held under the auspices of: Rector of the University of Rzeszów Prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rector of State Academy of Applied Sciences in Przemyśl Dr Paweł Trefler, prof. PANS Vice-Rector of the College of Medical Sciences of the University of Rzeszów, Prof. dr hab. n. med. Ar
Link to conference site: https://symposium2023.ur.edu.pl
Keywords: stratégie rozvoja ošetrovateľstva ošetrovateľská profesia zdravotnícki pracovníci
Working languages: English

The main objective

Vedecké podujatie demonštruje narastajúci význam zdravotníckych pracovníkov v zdravotníctve ako reakciu na neustále sa zvyšujúce spoločenské požiadavky.

Plánované vzdelávacie workshopy poskytnú príležitosť získať informácie o najnovších pokrokoch v modernej medicíne. Ide tiež o skvelú príležitosť na výmenu skúseností a nápadov, ako aj získanie informácií o najnovších vedeckých pokrokoch v zdravotníckych vedách. Podujatie ponúka priateľskú politiku na posilnenie pozície ošetrovateľskej profesie v partnerských krajinách a vytvorenie prostredia priaznivého pre rozvoj tejto profesijnej skupiny.

Finančné prostriedky poskytnuté v rámci Vyšegrádskeho fondu toto potvrdzujú a zdôrazňujú dôležitosť sestier pri zabezpečovaní univerzálneho prístupu k zdravotnej starostlivosti pre spoločnosť.

Topic circuits

Prednášky v jednotlivých tematických sekciách sa budú zameriavať na výskum a stratégie rozvoja ošetrovateľstva a verejného zdravotníctva na globálnej, ako aj miestnej úrovni.

SESSIONS

 • Advanced nursing practice and its development in clinical nursing;
 • Oncological care nursing;
 • Basic and advanced nursing practice in metabolic disorders;
 • Obstetric and gynecological care;
 • Challenges and trends in 21st century public health;
 • Nursing in life-threatening conditions;
 • Geriatric nursing;
 • Socio-legal issues in nursing practicing;
 • Population vaccination in the 21st century;
 • Varia
 • Student session

WORKSHOPS

 • Selected options for wound debridement and stimulation of repair processes.
 • Individualized medical nutritional therapy in diabetes – the role of a diabetes educator.
 • A practical tool for lactation for nurses and midwives – a protocol for assessing infant sucking skills.
 • Meningococcal B vaccination – difficulties and challenges in administering the vaccine.
 • Analysis of body composition – interpretation of results. Calculation of energy requirements for the body.
 • Effective management of intestinal and urostomy stomas, with a focus on preventing skin complications and improving the quality of life for patients.

Next information

Kontakt: symposium2023@ur.edu.pl

Viac informácií: https://symposium2023.ur.edu.pl

Last update: 09.05.2023 08:48

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event