The Eleventh International Congress of the Association of German Teachers and Germanists in Slovakia – congress with the motto: German for the Future - the Future for German

Type of event: Congress › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 01.07.2012 - 03.07.2012
Event location: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – Fakulta humanitných vied
Organizer: Rektorát UMB
Professional sponsor of event: Doc. PhDr. Alena Ďuricová, PhD. (prezidentka konferencie), PhDr. Nadežda Zemaníková, PhD. (prezidentka SUNG)
Link to conference site: http://www.fhv.umb.sk/app/index.php?ID=4812
Keywords: German teaching German German teachers Germanists
Working languages: German

The main objective

XI. konferencia SUNG je vyvrcholením série podujatí, ktoré sa konajú pri príležitosti 20. výročia založenia SUNG v roku 1991 a je súčasťou podujatí venovaných 20. výročiu založenia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pred dvadsiatimi rokmi v roku 1992 sa v Banskej Bystrici uskutočnila vôbec prvá konferencia SUNG. Odvtedy sa každé dva roky konali konferencie s výraznou zahraničnou účasťou na jednej zo slovenských univerzít. Stali sa významnou platformou umožňujúcou germanistom, vedeckým pracovníkom a učiteľom nemčiny zo všetkých typov škôl nielen výmenu skúseností a obohatenie ich vlastného výskumu či pedagogickej praxe prostredníctvom prednášok, vedeckých príspevkov a workshopov, ale poskytujú priestor aj na nadviazanie a zúročenie kontaktov na medzinárodnej úrovni. Konferencia je najvýznamnejším stretnutím členov germanistickej obce na Slovensku. 
  

Topic circuits

Didakticky, lingvisticky a literárnovedne zamerané sekcie
  
  

Next information

Záštitu nad konferenciou prevzali veľvyslanci nemecky hovoriacich krajín, rektorka UMB v Banskej Bystrici a primátor mesta Banská Bystrica.
Učitelia nemčiny môžu účasťou na konferencii absolvovať prezenčnú časť programu kontinuálneho vzdelávania.

Information about the event entered:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Last update: 20.06.2012 09:20

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event