...

Type of event: Conference
Event dates: 12.03.2019
Event location: Tomášikova 22 821 02 Bratislava
Organizer: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s. Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave
Professional sponsor of event: doc. Ing. Ján Králik, CSc.
Link to conference site: http://www.vip-vs.sk/kontakty
Keywords: public government e-government smart cities
Working languages: Slovak

The main objective

Oblasti rokovania: Racionálne a integračné modely reformy verejnej správy Koncept smart cities -inteligentných miest Vývoj verejnej správy v podmienkach e-governmentu na Slovensku Spoločenské apolitické požiadavky praxe a práva na verejnú správu Medzinárodné aspekty verejnej politiky a verejnej správy Úvodné vystúpenie na konferencii bude mať pozvaný hosť Mgr. Milan Ištván- prezident PPP (Partnerstvá pre prosperitu), organizátor odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME (Informatizácia až po dediny a mestá):Stav a perspektívy informatizácii verejnej správy na Slovensku

Topic circuits

Oblasti rokovania: Racionálne a integračné modely reformy verejnej správy Koncept smart cities -inteligentných miest Vývoj verejnej správy v podmienkach e-governmentu na Slovensku Spoločenské apolitické požiadavky praxe a práva na verejnú správu Medzinárodné aspekty verejnej politiky a verejnej správy Úvodné vystúpenie na konferencii bude mať pozvaný hosť Mgr. Milan Ištván- prezident PPP (Partnerstvá pre prosperitu), organizátor odbornej konferencie o informatizácii verejnej správy iDEME (Informatizácia až po dediny a mestá):Stav a perspektívy informatizácii verejnej správy na Slovensku

Next information

Účastnícky poplatok:• aktívna účasť s príspevkom v zborníku (občerstvenie, 2xzborník, konf.balíček) -20,-EUR• pasívna účasť s príspevkom v zborníku (2x zborník) -15,-EUR Výstup konferencie:• zahraničný recenzovaný vedecký zborník Rokovacie jazyky:• slovenský jazyk,český jazyk, anglický jazyk Jazyky pre príspevok do zborníka: • slovenský jazyk,český jazyk, anglický jazyk Termíny: ■ zaslanie prihlášky, názvu a abstraktu príspevku e-mailom na konferencia@vip-vs.sk do 10. marca 2019 ■ zaslanie príspevku aktívneho účastníka e-mailom na konferencia@vip-vs.skdo 12. marca 2019 ■ zaslanie príspevku pri pasívnej účasti e-mailom na konferencia@vip-vs.skdo 31. marca 2019 Organizačné pokyny a pokyny kúhrade poplatku budú účastníkom zaslané po ich prihlásení. Termíny:■ zaslanie prihlášky, názvu a abstraktu príspevku e-mailom na konferencia@vip-vs.skdo 4. marca 2019■ zaslanie príspevku aktívneho účastníka e-mailom na konferencia@vip-vs.skdo 12. marca 2019■ zaslanie príspevku pri pasívnej účasti e-mailom na konferencia@vip-vs.skdo 31. marca 2019Organizačné pokyny a pokyny kúhrade poplatku budú účastníkom zaslané po ich prihlásení. Odborný garant konferenciedoc. Ing. Ján Králik, CSc. Vzdelávací akonzultačný inštitút vBratislave Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o.p.s.doc. PhDr. Mária Adamcová, PhD.Katedra verejnej politiky a teórie verejnej správyFakulta verejnej správy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach doc.Ing. Katarína Liptáková, PhD.Katedra politológieFakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica

Information about the event entered:
Mgr. Michal Klučiarovský, PhD. (konferencia@vip-vs.sk)
Last update: 03.03.2019 11:02

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event