Book exhibition of foreign scholarly and professional literature – POLITICS, LAW 2012

Type of event:
Event dates: 24.04.2012
Event location: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov UMB, Kuzmányho 1, 1. poschodie, Banská Bystrica
Organizer: Univerzitná knižnica
Professional sponsor of event: Mgr. Mária Krobotová
Link to conference site: http://www.library.umb.sk
Keywords: Book exhibition foreign scholarly and professional publications
Working languages: Slovak
English
German

The main objective

Predajná výstava zahraničných odborných publikácií z oblasti politických vied, medzinárodných vzťahov a práva

Topic circuits

Odborné zahraničné publikácie – politika a politológia, medzinárodné vzťahy, právo

Next information

Predajná výstava zahraničnej odbornej literatúry, pripravená v spolupráci so spoločnosťou SLOVART-GTG, s.r.o.

Information about the event entered:
Ing. Marián Lihan, (marian.lihan@umb.sk)
Last update: 16.04.2012 15:15

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event