Výročná konferencia - Podnikateľské prostredie na Slovensku z pohľadu vybraných skupín podnikateľov

Type of event: Conference › Home
Event dates: 10.12.2019
Event location: priestory SBA, Karadžičova 2, Bratislava
Organizer: Slovak Business Agency v spolupráci s Fakultou managementu UK, Združením podnikateľov Slovenska a Združením mladých podnikateľov Slovenska
Professional sponsor of event: Slovak Business Agency
Held under the auspices of: Slovak Business Agency
Link to conference site: https://www.fm.uniba.sk/fileadmin/fm/Aktualne/Vyrocna_konferencia_NP_Monitoring_2019.pdf
Keywords: podnikanie podnikateľské prostredie podnikanie mladých
Working languages: Slovak

The main objective

Slovak Business Agency v rámci Národného projektu Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First“ v spolupráci s Fakultou managementu UK, Združením podnikateľov Slovenska a Združením mladých podnikateľov Slovenska si Vás dovoľuje pozvať na Výročnú konferenciu - Podnikateľské prostredie na Slovensku z pohľadu vybraných skupín podnikateľov.

O čom budeme hovoriť:

  • Aké zmeny regulácie mali vplyv na podnikateľské prostredie v roku 2019 a aké boli ich náklady?
  • Pomohli štatistiku dorovnať antibyrokratické balíčky? Aký je odpočet ich plnenia?
  • Ako často sa menia zákony a prečo si 30 % podnikateľov myslí, že sa v ich odvetví nedá podnikať bez toho, aby neporušili žiaden zákon?
  • Ako sa podniká ženám na Slovensku? Čo ich motivuje a s akými najväčšími bariérami sa stretávajú?
  • Aké sú top prekážky v podnikaní mladých a ako sa zmenili v porovnaní s rokom 2015?
  • Ako sú mladí ľudia a ženy motivovaní, aby začali podnikať?

Next information

Last update: 05.12.2019 10:24

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event