Heat - Fire - Materials 2011

Type of event: Symposium › With international participation
Event dates: 13.10.2011 - 14.10.2011
Event location: Technická univerzita vo Zvolene
Organizer: KPO DF - TU vo Zvolene
Professional sponsor of event: doc. RNDr. Danica Kačíková, PhD.
Link to conference site: http://www.tuzvo.sk
Keywords: heat fire material
Working languages: Slovak
Czech
English

The main objective

Hlavným cieľom sympózia je prispieť svojimi výsledkami k zintenzívneniu využívania najnovších výsledkov výskumu v odbornej verejnosti, výchove a vzdelávaní. Výmena skúseností zlepší prepojenie výskumu s praxou.

Topic circuits

- rokovanie v rôznych sekciách

Next information

Jedná sa o druhý ročník medzinárodného sympózia spojeného s výstavou materiálov a výrobkov s vysokou odolnosťou proti teplu a ohňu. Podujatie prinesie najnovšie informác

Information about the event entered:
Ing. Janka Žužová, (veda@vsld.tuzvo.sk)
Last update: 12.08.2011 10:23

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event