CURRENT TRENDS OF PUBLIC ADMINISTRATION IN THE EUROPEAN AREA

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 26.04.2017 - 27.04.2017
Event location: Holíč, Slovenská republika
Organizer: Fakulta sociálnych vied, UCM v Trnave v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri SAV
Professional sponsor of event: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD., dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave
Link to conference site: http://www.fsvucm.sk/2_24/aktualne-oznamy/653
Keywords: samospráva verejná správa decentralizácia
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre akademickú prezentáciu a diskusiu o aktuálnych trendoch v oblasti verejnej správy nielen v domácom, ale aj európskom priestore.

Topic circuits

  • Voľby a volebné pravidlá v podmienkach samosprávy v krajinách V4
  • Tretia dekáda systémov verejnej správy krajinách V4

Next information

Na konferenciu je potrebné sa prihlásiť prostredníctvom vyplnenia prihlasovacieho formulára a zaplatenia účastníckeho poplatku.
Prihlasovací formulár nájdete na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfX95p8BJPTdcc9ciBXgakHDJ8XN8XtdQRsGf8SuZyhFs3tWw/viewform
Organizačné pokyny
Termín pre vyplnenie elektronickej prihlášky spolu s názvom príspevku a abstraktom (150 slov): 28. 2. 2017
Konferenčný poplatok
Výška konferenčného poplatku: 50 € (študenti PhD. 30 €)
Poplatok zahŕňa: účasť na konferencii, publikovanie príspevku, jeden výtlačok publikácie, konferenčné materiály a občerstvenie počas konferencie. Konferenčný poplatok je potrebné uhradiť do 28. 2. 2017.

Pokyny pre publikujúcich
Termín zaslania finálneho príspevku v šablóne: 9. 5. 2017

Maximálny rozsah príspevku: 12 normostrán (vrátane grafov, tabuliek a zoznamu použitej literatúry)
Finálny príspevok je potrebné zaslať na emailovú adresu: konferencia.fsv@ucm.sk

Konferencie je realizovaná ako súčasť riešenia projektu KEGA č. 017UCM-4/2017 Dynamika premien politického systému SR.

Last update: 22.02.2017 20:34

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event