Študentské sympózium z medzinárodného práva a európskeho práva

Type of event: Symposium › Home
Event dates: 21.04.2023
Event location: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Organizer: Ústav európskeho práva a oddelenie medzinárodného práva
Professional sponsor of event: prof. JUDr. Ján Klučka, CSc..
Held under the auspices of: Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Link to conference site: https://www.upjs.sk/app/uploads/sites/11/2022/03/Sympozium_pozvanka_04_2023.pdf
Keywords: trestné právo z pohľadu Európskej únie Európska prokuratúra
Working languages: English
Slovak

The main objective

Ústav medzinárodného práva a európskeho práva  pre Vás v spolupráci s Katedrou trestného práva v akademickom roku 2022/2023 pripravil študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva, na ktorom sú vítaní/é študenti a študentky všetkých ročníkov, ktorí/é by si chceli rozšíriť svoje vedomosti a prezentovať svoje odborné názory na aktuálne otázky medzinárodného a európskeho práva.

 

Topic circuits

V poradí už XVI. ročník študentského sympózia sa tematicky zameriava na trestné právo z pohľadu práva Únie a medzinárodného práva. Osobitne významnou a zaujímavou je problematika prokuratúry a postavenia prokurátorov. Z pohľadu práva Európskej únie, ako i vnútroštátneho práva, je jednou z najaktuálnejších tém Európska prokuratúra, jej postavenie a plnenie jej zverených úloh.

Next information

Čo účastníkov a účastníčky sympózia čaká?

  Vystúpenie na sympóziu s príspevkom, ktoré Vám pomôže zlepšiť Vaše prezentačné schopnosti.
  Spolupráca s prideleným/ou konzultantom/kou, ktorý/á Vám poskytne odborné vedenie pri

spracovaní príspevku.
  Spracovanie písomnej verzie príspevku v rozsahu 8 – 12 normostrán, ktoré Vám pomôže zlepšiť Vaše schopnosti právnej argumentácie a písomný prejav.
  Publikácia príspevku v elektronickom zborníku študentských príspevkov, ktorá Vám môže pomôcť uplatniť sa v právnickej profesii po skončení štúdia. Príspevky určené na publikáciu v zborníku je potrebné odovzdať do 14. apríla 2023, pričom písomné vyhotovenie príspevku musí byť schválené prideleným konzultantom/kou.
  Najlepší/ia študent/ka získa zaujímavú cenu.

Kontakt

dominika.beckova@upjs.sk.

Last update: 15.02.2023 11:14

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event