Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov

Type of event: Conference › Home
Event dates: 08.11.2016 - 09.11.2016
Event location: Kongresové centrum Fakulty sociálnych vied UCM, Pekárska 4/A, Trnava 917 01
Organizer: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave
Professional sponsor of event:
Link to conference site: http://www.fsvucm.sk/2_24/aktualne-oznamy/545
Keywords: verejná a sociálna politika Slovensko Európa
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Konferencia patrí k sprievodným podujatiam, ktoré organizuje Fakulta sociálnych vied UCM v rámci Týždňa vedy a techniky SR 2017.

Cieľom doktorandskej konferencie "Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov" je prispieť k rozšíreniu diskusie a stavu výskumu v aktuálnych témach a k snahe pozdvihnúť dôležitosť a význam sociálnych vied.

Topic circuits

  • Aktuálne výzvy a fungovanie verejnej politiky v praxi
  • Sociálna politika a jej vybrané dimenzie na Slovensku a v zahraničí
  • Politické výzvy a možnosti v súčasnej Európe

Next information

Kontaktné osoby:

Sekcia Aktuálne výzvy a fugovanie verejnej politiky v praxi

Katedra verejnej politiky a verejnej správy – Mgr. Miroslava Dujičová – e-mail: socialsciences.fsv@gmail.com tel. kontakt: +421 33 5565 557

Sekcia Politické výzvy a možnosti v súčasnej Európe

Katedra politológie a európskych štúdií – Mgr. Denisa Karabová

e-mail: socialsciences.fsv@gmail.com tel. kontakt:+421 33 5565 562

Sekcia Sociálna politika a jej dimenzia na Slovensku a v zahraničí

Katedra sociálnych služieb a poradenstva
PhDr. Lenka Machyniaková

e-mail: socialsciences.fsv@gmail.comtel tel. kontakt: +421 33 5565 546

Last update: 25.10.2016 22:01

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event