Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov II.

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 07.11.2017 - 08.11.2017
Event location: Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave, Bučianska 4/A, Trnava
Organizer: doktorandi Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Professional sponsor of event: Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Link to conference site: http://www.fsvucm.sk/2_24/aktualne-oznamy/523
Keywords: sociálna politka globálne prostredie verejná správa
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Konferencia mladých vedeckých pracovníkov sa koná vrámci Týždňa vedy a techniky 2017 pod záštitou dekana FSV UCM v Trnave.

Konferencia je určená pre všetkých doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, ktorí pôsobia vo vedeckom výskume.

Topic circuits

  • Sociálna politika v súčasnom globálnom prostredí
  • Súčasné výzvy a fungovanie verejnej správy na Slovensku a v zahraničí
  • Európska únia v čase krízy, prehodnotenie a budúce scenáre pre EÚ

Next information

Prihlášku na konferenciu je potrebné odoslať do 15. októbra 2017

Prostredníctvom registračného formuláru.

Všetky podrobnosti a dôležité informácie nájdete v prílohe, ako aj na našej webovej stránke www.fsvucm.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na vedený e-mail: konferenciasocialnevedy@gmail.com

Konferenčný poplatok: Poplatok za účasť na konferencii je 40 eur.

Poplatok je potrebné uhradiť do 15. októbra 2017 bankovým prevodom na číslo účtu: SK15 5600 0000 0011 8293 8001.

Banka: Prima banka Slovensko, a. s. SWIFT code KOMASK2X, názov účtu: OZ FSV UCM.

Do poznámky, prosím, uveďte „Konferencia FSV + svoje meno,

priezvisko a inštitúciu“.

Poplatok zahŕňa vydanie zborníka, občerstvenie a spoločenský večer.

Last update: 20.10.2017 09:27

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event