Riadenie a vedenie zamestnancov a ich motivovanie

Type of event: Seminar › Home (in SR)
Event dates: 22.09.2020
Event location: Trenčín
Organizer: Európska vzdelávacia agentúra Meridián s. r. o.
Professional sponsor of event: Európska vzdelávacia agentúra Meridián s. r. o.
Held under the auspices of: Európska vzdelávacia agentúra Meridián s.r.o.
Link to conference site: http://www.mmeridian.eu/
Keywords: vedenie ľudí motivácia riadenie zamestnancov tím
Working languages​​: Slovak

The main objective

Školenie "Riadenie a vedenie zamestnancov a ich motivovanie" je určené pre manažérov, riaditeľov a vedúcich pracovníkov.

Topic circuits

Obsah kurzu:

  • Štýly vedenia ľudí a ich charakteristika, 6 štýlov leadershipu a identifikácia preferovaného štýlu vedenia
  • Slabé stránky jednotlivých štýlov vedenia ľudí a ich korigovanie
  • Situačný prístup vedenia manažérov a spolupracovníkov, zmena paradigmy riadenia
  • Zvládanie situácií, kedy je potrebná zmena štýlu vedenia
  • Zadávanie úloh a kontrola ich plnenia, poskytnutie konštruktívnej spätnej väzby tak, aby motivovala k zlepšeniu
  • Typológia tímov a ich vývoj, prispôsobenie vlastného štýlu riadenia tímu
  • Analýza aktuálnej situácie v tíme, návrh zmien a opatrení pre zlepšenie výkonnosti tímu
  • Tvorba kultúry v spoločnosti- budovanie dôvery, hodnôt a efektívnej komunikácie
  • Ako svojim správaním a činmi vyjadriť osobné hodnoty a budovať firemnú kultúru
  • Praktický tréning práce s tímom a riešenie modelových situácií

Next information

Cena za školenie: 200 EUR
/ V cene je zahrnuté študijné materiály v elektronickej podobe, certifikát, občerstvenie a spoločný obed/

Ako sa prihlásiť na školenie?

V prípade záujmu nám prosím zašlite objednávku na email: info@mmeridian.eu
Na základe prijatej objednávky Vám zašleme potvrdenie o rezervácií spolu s pozvánkou na školenie.

Pri objednávke prosím nezabudnite uviesť:

- názov školenia a termín školenia

- meno a priezvisko účastníka, tel. a emailový kontakt

- fakturačné údaje

Last update: 08.09.2020 22:23

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event