-

Type of event: Conference › Home
Event dates: 07.06.2017
Event location: VŠD, 925 21 Sládkovičovo, Richterova 1171, Sála G
Organizer: Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, Vysoká škola evropských a regionálnych studií v Českých Budějoviciach, Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských věd, s.r.o., Kutná Hora
Professional sponsor of event: Doc. PhDr. et Mgr. Peter Ondria, PhD., dekan, Fakulta verejnej politiky a verejnej správy, VŠD
Link to conference site: http://www.vsdanubius.sk/news/233/VK-Reflexie-praxe-na-otazky-verejnej-politiky-a-ekonomiky-prava-a-verejnej-spravy-na-Slovensku.html
Keywords: -
Working languages: Slovak

The main objective

Cieľ konferencie: Analyzovať procesy pri realizácii zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci v praxi štátnej správy a územnej samosprávy z pohľadu teórie verejnej správy, verejnej politiky, verejnej ekonomiky, a správneho práva. Ukázať možnosti pre riešenie súčasných aj budúcich úloh a problémov vybraných oblastí v podmienkach Slovenska.
Konferencia je určená: Akademickej obci, zamestnancom, menovaným a voleným zástupcom verejnej správy a absolventom študijných odborov zameraných na verejnú správu, verejnú ekonomiku, správne právo, politológiu, verejné a medzinárodné vzťahy, ktorí pôsobili alebo pôsobia v praxi verejnej správy, vo verejnom a súkromnom sektore.
Výstupy z konferencie: Základným výstupom z vedeckej konferencie bude elektronický zborník s ISBN a preto uvítame Vaše príspevky v slovenskom, českom a anglickom jazyku k zameraniu konferencie. Konferenčné príspevky, ktoré posúdi a vyberie vedecký výbor konferencie budú publikované v odbornej monografii. Rozsah príspevku je limitovaný maximálne do rozsahu 1 autorský hárok, čo je 20 strán A4 a minimálne 3 strany formátu A4. Vedecký výbor konferencie príspevky odovzdané aj v anglickom jazyku posúdi a budú zaslané na evaluáciu do Web of Science (WoS).

Topic circuits

Reforma verejnej správy na Slovensku, a s ňou súvisiace otázky, prebieha nepretržite s rôznou intenzitou už od roku 1990. Ako hodnotí teória a prax prijaté zásadné, strategické rozhodnutia o úlohách štátu a územnej samosprávy, aby reformy zodpovedali potrebám občanov, boli bližšie občanovi a efektívnejšie sa pokúsime rozdiskutovať na konferencii.

Next information

DÔLEŽITÉ TERMÍNY A ORGANIZAČNÉ POKYNY:

► Prihlásiť Vašu účasť alebo publikovanie v zborníku musíte vykonať mailom na adresu:
natalia.kovacova@vsdanubius.sk do 28. februára 2017.
Pri prihlásení účasti mailom je potrebné uviesť:
● Meno a priezvisko, titul
● Vašu mailovú adresu alebo inú kontaktnú adresu
● Vyjadrenie, či sa zúčastníte na konferencii alebo bude len publikovať
v zborníku, bez účasti na konferencii.
► Za publikovanie príspevku v zborníku, ani na účasti na vedeckej konferencii sa nevyberá poplatok, uverejnenie v zborníku nie je podmienené aj osobnou účasťou na konferencii.
► Príspevok do zborníka je potrebné poslať najneskôr do 31.mája 2017 v elektronickej podobe na adresu natalia.kovacova@vsdanubius.sk. Formálne náležitosti príspevku Vám oznámime po prihlásení sa na konferenciu.
► možnosť zúčastniť sa konferencie aj online-z domáceho aj zahraničného prostredia (vybrané príspevky sa stanú súčasťou online konferencie)
Program konferencie: O podrobnom programe konferencie Vás budeme včas informovať.
Tešíme sa na Váš príspevok a stretnutie s Vami.
Vaše otázky môžete zasielať alebo telefonovať na:
natalia.kovacova@vsdanubius.sk
dusan.masar@vsdanubius.sk
Tel: 031 773 28 81

Last update: 20.01.2017 18:44

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event