PUBLICY 2019

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 09.05.2019 - 10.05.2019
Event location: Fakulta sociálnych vied UCM, Bučianska 4/A, 917 01 Trnava
Organizer: Fakulta sociálnych vied UCM
Professional sponsor of event: doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
Link to conference site: http://fsvucm.sk/2_24/aktualne-oznamy/1147
Keywords: public policy public politics dynamics of public policy
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave chce na medzinárodnej vedeckej konferencii PUBLICY 2019 zareagovať na najnovšie trendy v oblasti verejnej správy od najvyššej až po najnižšiu úroveň spracovania vecí verejných. V uplynulom období sme boli aktérmi komunálnych volieb, ktoré priniesli ústup tradičných politických strán v systéme riadenia našich obcí a miest. Nielen ustanovujúce zadadnutie obecného zastupiteľstva v obci Fekišovce otvorilo viaceré otázniky o schopnosti najmä najmenších obcí na Slovensku spravovať efektívne svoj vlastný chod a rozvoj. V súčasnosti sme aktérmi pomerne netradičnej prezidentskej kampane, na konci ktorej budeme mať novú hlavu štátu. Kreovanie ústavného súdu ako ochrancu ústavnosti prináša viac otáznikov ako kvalifikovaných odpovedí. Parlament je miestom, kde politická kultúra dostáva zásadné údery, namiesto toho, aby bola miestom džentlmenských politických zápasov a súbojov ideí o čo najkvalitnejší rozvoj našej spoločnosti. Pozývame všetkých záujemcov na diskusiu o týchto, ale i ďalších problémoch, ktoré máme v súčasnosti  na Slovensku. V spolupráci  s našimi zahraničnými partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky sa pokúsime nielen problémy pomenovať, ale aj načrtnúť možné riešenia.

Topic circuits

1. Komunálne voľby 2018 - nové trendy v riadení samospráv?

2. Prezidentské voľby 2019

3. Najvyšší ústavní činitelia v systéme verejnej správy - prezident, parlament, vláda a ústavný súd

4. Dynamika verejnej správy - trendy a výzvy

Next information

Konferenčné príspevky prejdú anonymným recenzným konaním, na základe ktorého budú publikované v konferenčnom zborníku. Autori príspevkov musia rešpektovať stanovené citačné kritériá a formálne úpravy textu.

Vybraní účastníci konferencie budú mať možnosť publikovať príspevok v recenzovanom vedeckom časopise Slovak Journal of Public Policy a Public Administration, prípadne podieľať sa na tvorbe kolektívnej monografie, reflektujúcej závery konferencie.

Termín zaslania názvu príspevku a abstraktu (150 slov): 25. 4. 2019

Termín zaslania finálneho príspevku: 15. 5. 2019

Abstrakt a finálny príspevok je nutné zaslať na e-mailovú adresu: publicy2019@gmail.com

Prihlasovací formulár je dostupný na: http://fsvucm.sk/2_24/aktualne-oznamy/1147

Kontaktná osoba: PhDr. Ján Machyniak, PhD. (jan.machyniak@ucm.sk)

Konferenčný poplatok - aktívni účastníci konferencie: 40,- Eur, doktorandi: 20,- Eur

Information about the event entered:
PhDr. Veronika Šulecová, (veronika.sulecova@ucm.sk)
Last update: 22.02.2019 08:42

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event