Postava bosorky a bosoráka vo svetle historicko-etnologických výskumov - prednáška Kataríny Nádaskej

Type of event: Lectures › Home speaker
Event dates: 06.03.2023
Event location: bod K7, Štefánikova 7, Nitra
Organizer: Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky FF UKF v Nitre, Asociácia Divadelná Nitra a bod.K7
Professional sponsor of event: Katarína Nádaská
Held under the auspices of: FF UKF v Nitre
Link to conference site: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1495-od-nalezu-v-zemi-po-vitrinu-v-muzeu-ako-skumat-chranit-a-prezentovat-minulost
Keywords: historicko-etnologický výskum bosoráctvo
Working languages: Slovenian

The main objective

Ústav literárnej a umeleckej komunikácie pri Katedre etiky a estetiky FF UKF v Nitre, Asociácia Divadelná Nitra a bod.K7 pozývajú na prednášku historičky a etnologičky Kataríny Nádaskej:
Postava bosorky a bosoráka vo svetle historicko-etnologických výskumov.

Last update: 15.02.2023 10:51

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event