#MYSMEEU - celonárodná diskusia o aktuálnych témach v Európskej únii

Type of event: Seminar › Discussion
Event dates: 02.04.2019
Event location: Aula SPU v Nitre
Organizer: SPU
Professional sponsor of event: František Ružička, štátny tajomník MZV a európskych záležitostí SR a Klaudia Halászová, rektorka SPU v Nitre
Link to conference site: https://www.uniag.sk/sk/oznamy-reader/items/mysmeeu/
Keywords: Slovensko v Európskej únií členské štáty spolupráca rozvoj slovenských regiónov
Working languages: Slovak

The main objective

František Ružička, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Klaudia Halászová, rektorka Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vás pozývajú na podujatie #MYSMEEU. 

V diskusii o aktuálnych témach Európskej únie s osobitným dôrazom na miesto Slovenska v ďalšom smerovaní európskeho projektu a na význam EÚ pre regionálny rozvoj slovenských regiónov vystúpia: Martin Klus, poslanec a podpredseda Výboru pre európske záležitosti NR SR, Igor Éder podpredseda NSK a Daniel Balko, zástupca primátora mesta Nitry.

Topic circuits

Témy vystúpení

  • Existuje na Slovensku širší politický a spoločenský konsenzus o postavení a mieste Slovenska v Európskej únii?
  • Čo vlastne znamená byť občanom členského štátu EÚ?
  • Aké výhody a záväzky toto členstvo prináša?
  • Aký bude ďalší vývoj európskeho projektu?
  • V ktorých oblastiach by EÚ mala spolupracovať viac a v ktorých menej?
  • Čo spája členské štáty a naopak, čo ich rozdeľuje?
  • Existuje recept na prinavrátenie dôvery občanov k Európskej únii a odklonenie sa od súčasného trendu euroskepticizmu a populizmu?
  • Akú Úniu máme dnes a akú ju chceme mať zajtra?
  • Prečo o tom vlastne chceme a musíme hovoriť?

Next information

Program

9.30 - 9.45 h Otvorenie (Drahoslav Lančarič, prorektor SPU, František Ružička, štátny tajomník MZVEZ SR)

9.45 - 10.30 h Panel I. - Význam EÚ pre regionálny rozvoj slovenských regiónov (Martin Klus, poslanec a podpredseda Výboru pre európske záležitosti NR SR, Igor Éder, podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, Daniel Balko, zástupca primátora mesta Nitry)

10.35 - 11.35 Panel II. - Význam EÚ, voľby do Európskeho parlamentu 2019 (František Ružička, štátny tajomník MZVEZ SR, diskusia so študentmi)

Last update: 01.04.2019 11:00

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event