MODERN METALLURGY IRON AND STEELMAKING 2023

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 27.09.2023 - 29.09.2023
Event location: HOTEL YASMIN****, TYRŠOVO NÁBREŽIE 1, KOŠICE 040 01, SLOVENSKO
Organizer: TUKE V KOŠICIACH, FAKULTA MATERIÁLOV, METALURGIE A RECYKLÁCIE VŠB – TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA, FAKULTA MATERIÁLOVĚ-TECHNOLOGICKÁ, KATEDRA METALURGICKÝCH TECHNOLOGIÍ POLITECHNIKA ŚLĄSKA, KATEDRA METALURGII EKSTRAKCYJNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA
Professional sponsor of event: doc. Ing. Branislav Buľko, PhD. - Technická univerzita v Košiciach
Held under the auspices of: TUKE V KOŠICIACH
Link to conference site: https://ohaz.umet.fmmr.tuke.sk/iasm2023/index.html
Keywords: energetické premeny v priemysle neželezné a nekovové materiály
Working languages: English
Czech
Polish
Slovak

The main objective

Cieľom tejto konferencie je vytvoriť priestor pre prezentáciu najnovších poznatkov a trendov vo vede a technickom rozvoji v oblasti hutníctva. Už tradične sa jedná o stretnutie odborníkov vedecko-výskumných inštitúcií, ako aj zástupcov priemyselnej praxe na medzinárodnej úrovni.

V rámci konferencie je možné oboznámiť sa s najnovšími trendmi v oblasti výroby železa a ocele, rovnako ako aj s ďalšími atraktívnymi oblasťami, týkajúcimi sa energetických premien v priemysle a oblastí neželezných a nekovových materiálov. Tento ročník je rozšírený o nové aktuálne témy spracovania a recyklácie odpadov a dekarbonizáciu metalurgického priemyslu.

Topic circuits

Sekcie konferencie

  • Výroba surového železa a ocele
  • Zlievarenstvo, neželezné a nekovové materiály
  • Simulácie procesov
  • Recyklácia odpadov z metalurgických procesov
  • Energetické premeny v priemysle
  • Dekarbonizácia metalurgických procesov, plánovanie a stratégie

Next information

Dôležité termíny

  • do 30.8.2023 - zaslanie záväznej prihlášky na konferenciu, spolu s názvom príspevku, prostredníctvom webovej stránky
  • do 30. 8. 2023 - uhradenie konferenčného poplatku
  • do 30. 8. 2023 - zaslanie referátov v podobe „camera ready“ (formát *.doc alebo *.docx a súčasne *.pdf) na e-mail: peter.demeter@tuke.sk
  • do 1. 9. 2023 - zverejnenie definitívneho programu konferencie a zoznamu prednášok

Konferenčný poplatok: 350 EUR

Kontakt

doc. Ing. Branislav Buľko, PhD. - garant konferencie
branislav.bulko@tuke.sk
+421 55 602 3151; +421 948 122 166

doc. Ing. Dana Baricová, PhD., MBA - organizačný garant konferencie
dana.baricova@vtp.sk
+421 918 844 754

doc. Ing. Peter Demeter, PhD., publikácie
peter.demeter@tuke.sk
+421 55 602 3164; +421 903 367 959

Anna Buľková, Renáta Ivánová - platby
academyofmetallurgy@gmail.com
+421 55 602 2751

Last update: 28.06.2023 08:51

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event