Mladá veda AIESA 2023

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 10.11.2023
Event location: Fakulta hospodárskej informatiky, EU v Bratislave
Organizer: Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Professional sponsor of event: prof. Mgr. Erik Šoltés, PhD. dekan, Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Held under the auspices of: dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Mgr. Erika Šoltésa, PhD.
Link to conference site: https://fhi.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencie/mlada-veda-aiesa/aiesa_2023_pozvanka.pdf
Keywords: aplikovaná informatika účtovníctvo a audítorstvo štatistika matematika a aktuárstvo ekonometria
Working languages: English
Slovak

The main objective

Prezentácia výsledkov vedeckovýskumnej činnosti doktorandov amladých vedeckých pracovníkov dosiahnutých pri riešení dizertačných prác a v rámci ich participácie na riešení vedeckých projektov so zreteľom na aktuálny vývoj metodológie a potreby praxe.

Konferencia sa zameriava na oblasť aplikovanej informatiky, účtovníctva a audítorstva, štatistiky, matematiky a aktuárstva, ekonometrie a operačného výskumu.

Topic circuits

Zameranie konferencie

1. sekcia: Účtovníctvo
2. sekcia: Data Science v ekonómii

Next information

Dôležité informácie

Termín konania: 10. 11. 2023

 

Registrácia: zaslaním abstraktu (podľa šablóny pre písanie príspevkov) mailom na veda.fhi@euba.sk

Dôležité termíny
Termín na prihlásenie sa (registráciu) vrátane uvedenia názvu a abstraktu príspevku: 22. 9. 2023 Termín pre uhradenie konferenčného poplatku: 22. 9. 2023
Termín pre zaslanie príspevku (elektronická forma): 10. 10. 2023

Last update: 15.09.2023 16:36

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event