Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2024

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 22.03.2024 - 23.03.2024
Event location: Účelové zariadenie kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky Častá – Papiernička
Organizer: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Professional sponsor of event: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Held under the auspices of: dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.
Link to conference site: https://milniky.flaw.uniba.sk
Keywords: ľudské práva medzinárodné environmentálne právo ochrana a garancie práv
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta organizuje 18. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov „Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2024“.

Konferencia je určená všetkým doktorandom, vedeckým
a vedecko-pedagogickým pracovníkom v odbore právo, ktorí doposiaľ nezískali vedecko-pedagogický titul docent.

Topic circuits

 • Aktuálne otázky filozofie a praxe ľudských práv
 • Aktuálne otázky medzinárodného environmentálneho práva – skrz pohľad medzinárodného práva verejného a medzinárodného práva súkromného
 • Ochrana a garancie práv a legitímnych záujmov v dejinách práva
 • Európska únia ako trendsetter v digitálnej regulácii
 • Aktuálne otázky vo verejnej správe
 • Premeny obchodných spoločností podľa novej právnej úpravy a (súvisiace) aktuálne otázky finančného práva a práva obchodných spoločností
 • Hodnota ženy v spoločnosti
 • Spoluvlastníctvo – právnoteoretické a aplikačné limity
 • Právny štát a trestné právo
 • Demokracia ako spoločná hodnota Európskej únie a jej členských štátov
 • Quo Vadis ochrana životného prostredia?

Next information

Dôležité termíny

Registrácia: do 28. 2. 2024

Nahratie príspevku do systému: do 22. 4. 2024

Registrácia online na https://conferences.flaw.uniba.sk/login

Organizačný tím konferencie:

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M. – prodekan
Mgr. Michaela Durec Kahounová
Mgr. Ingrid Kmetzová

Kontaktný email: milniky@flaw.uniba.sk

Last update: 07.02.2024 16:49

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event