International Relations 2018: Current issues of world economy and politics

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 29.11.2018 - 30.11.2018
Event location: zámok v Smoleniciach, Smolenice Castle
Organizer: Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave
Professional sponsor of event: Kucharčík, Rudolf, PhDr., PhD
Link to conference site: https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/konferencie/aktualne-konferencie/307-medzinarodne-vztahy-2018-aktualne-otazky-svetovej-ekonomiky-a-politiky
Keywords: world economy European Union International law Iinternational politics
Working languages​​: English
Czech
Russian
Slovak

The main objective

19. medzinárodná vedecká konferencia "Medzinárodné vzťahy 2018: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky" sa koná s podporou Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave a Slovenskej asociácie pre Organizáciu Spojených národov

Topic circuits

Conference Topics:

1. Current issues of the European Union

2. Current issues of the world economy

3. Current issues of international law

4. Current issues of international politics

5. Current issues of intercultural relations

6. Current issues of the United Nations

7. Current issues of the development in Southeast Asia

8. Current issues of environmental diplomacy and geopolitics

Next information

Deadline for:

  • submitting the registration form,
  • payment of registration fee

9th November 2018

Registration fee

200,00 € (including VAT)

Contact address:

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita v Bratislave

Dolnozemská cesta 1/b, 852 35 Bratislava

tel.: +421-2-672 95 456

fax: +421-2-672 95 148

E-mail: mvk.fmv@euba.sk

Last update: 21.11.2018 09:32

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event