Medzinárodná študenská konferencia v zdravotníckych vedách

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 20.04.2023
Event location: online (Microsoft Teams)
Organizer: Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Professional sponsor of event: Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove
Held under the auspices of: doc. PhDr. Štefánie Andraščíkovej, PhD., MPH
Link to conference site: https://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnickych-odborov/41959/
Keywords: ošetrovateľstvo urgentná zdravotná starostlivosť pôrodná asistencia dentálna hygiena fyzioterapia rádiologická technika
Working languages: English
Czech
Polish
Slovak

The main objective

Študenti všetkých stupňov štúdia v 10 min. vystúpeniach majú možnosť prezentovať výsledky svojej vedeckej a odbornej činnosti. Na konferencii sa môžu zúčastniť študenti dennej a externej formy štúdia.

Topic circuits

Konferencia je určená pre študentov študijných odborov: ošetrovateľstvo, urgentná zdravotná starostlivosť, pôrodná asistencia, dentálna hygiena, fyzioterapia, rádiologická technika, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve.

Next information

Účasť na konferencii je bezplatná.

Viac informácií na https://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnickych-odborov/41959/

Last update: 03.04.2023 17:40

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event