MEDZI ÚDRŽBOU A ENTROPIOU: MESTÁ A MONUMENTY

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 05.10.2023 - 06.10.2023
Event location: Košice
Organizer: Katedra teórie a dejín umenia FU TU KE
Professional sponsor of event: Mgr. Peter Tajkov, PhD. (Vedúci Katedry teórie a dejín umenia FU TU Košice)
Held under the auspices of: Katedra teórie a dejín umenia FU TU KE
Link to conference site: https://fu.tuke.sk/wps/wcm/connect/fu.tuke.sk20140/1d6f468f-7750-47ae-a305-96f1834db4aa/call+for+papers_konferencia_10_2023.pdf?MOD=AJPERES&CVID=os9pk9E
Keywords: verejný priestor verejná výstavba streetart
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Katedra teórie a dejín umenia FU TU KE
pri príležitosti 25. výročia založenia Fakulty umení TU v Košiciach organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu

MEDZI ÚDRŽBOU A ENTROPIOU: MESTÁ A MONUMENTY - KONFERENCIA NA TÉMY ZMIEN VEREJNÉHO PRIESTORU PO ROKU 1989

Topic circuits

V rámci záujmu o verejný priestor po roku 1989 by sme chceli upriamiť pozornosť na tieto fenomény a témy:

 • autonómny výtvarný objekt vo verejnom priestore a jeho súčasné podoby a kontexty
 • kurátorské praxe pracujúce s umením vo/o verejnom priestore
 • povedomie o umení vo verejnom priestore v súčasných modeloch umeleckého vzdelávania
 • inštitucionálne a súkromné mechanizmy podporujúce údržbu a rozvoj estetiky verejného priestoru po roku 1989
 • stav multidisciplinarity aktérov pri súkromnej/ verejnej výstavbe, ktorá formuje verejný priestor
 • ďalšie formy umenia – napr. zvukové, literárne, teatrologické, a ich prieniky s verejným priestorom
 • fenomény streetart graffiti a ich v formy v prostredí postkomunistického mesta a umeleckej prevádzky
 • nové spoločenské skupiny po revolúcii a ich vplyv na nové formy verejného priestoru
 • kompetencie pamiatkovej ochrany a architektonicko-výtvarné dedičstvo moderny
 • je stavebný rozvoj miest zavŕšený?
 • Došlo k preorientovaniu od výstavby k údržbe? Zostane po tejto epoche pamiatkovo chránená architektúra?

Next information

Príspevky budú publikované v recenzovanom konferenčnom zborníku.

Aktívnym účastníkom bude v prípade potreby uhradené ubytovanie.

KONTAKT:

konfutu23@gmail.com

Last update: 18.04.2023 18:19

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event