Material - Acoustics - Space (MAS 2010)

Type of event: Lectures › Home speaker
Event dates: 30.11.2010
Event location: Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene, Informačno - vedecké centrum, 1. poschodie
Organizer: Pracovisko fyzikálnej a hudobnej akustiky, Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky, Drevárska fakulta
Professional sponsor of event: doc. RNDr. Anna Danihelová, PhD.
Link to conference site: http://www.acoustics.sk
Keywords: acoustics musical instrument material space
Working languages: Slovak

The main objective

Cieľom je informovať študentov, akademickú obec ako aj laickú verejnosť o aktuálnych smeroch a perspektívach z oblasti akustiky, hudobných nástrojov, špeciálnych výrobkov z dreva, ako aj z oblasti priestorovej a stavebnej akustiky.

Topic circuits

1.Čo majú spoločné materiál – akustika – hudba a priestor. 2.História a súčasnosť akustiky a hudobných nástrojov na TUZVO a na Slovensku. 3.Prečo je drevo dôležité vo výrobe hudobných nástrojov a akustických komponentov. 4.Moderné kontra tradičné technológie vo výrobe hudobných nástrojov. 5.Modelovanie akustických procesov a ich využitie v stavebnej a priestorovej akustike.

Next information

Prezentácia je súčasťou akcií Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2010

Information about the event entered:
doc. RNDr. Anna Danihelová (adanihel@vsld.tuzvo.sk)
Last update: 11.11.2010 12:15

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event