Language for Work Training and consultancy 2022

Type of event: Workshop › Home (in SR)
Event dates: 09.06.2022
Event location: online
Organizer: Európske centrum pre moderné jazyky (ECML) pri Rade Európy
Professional sponsor of event: Dr. Alexander Braddell a Dr. Matilde Monetti
Held under the auspices of: Európskeho centra pre moderné jazyky (ECML) pri Rade Európy.
Link to conference site: https://www.ukf.sk/verejnost/aktuality/kalendar/1437-language-for-work-training-and-consultancy-2022?date=2022-06-01-09-30
Keywords: podpora vzdelávania dospelých migrantov zamestnaných na Slovensku
Working languages: Slovak

The main objective

Zistite viac informácií o možnostiach spolupráce pri rozvoji aktivít zameraných na podporu vzdelávania dospelých migrantov zamestnaných na Slovensku v slovenskom jazyku pre potreby zamestnania, ako aj civilného fungovania na území SR.

Topic circuits

Hlavnou témou oboch stretnutí bude diskusia o možnostiach podpory vzdelávania dospelých migrantov, zamestnaných na Slovensku, v slovenskom jazyku so zreteľom na potreby zamestnávateľa, ako aj o zabezpečovaní školení pre zainteresovaných učiteľov slovenského jazyka zo strany zástupcov podporného tímu ECML na Slovensku.

Next information

V rámci tejto iniciatívy pozývajú organizátori, aj so zastúpením UKF, na dve pracovné stretnutia (workshopy) Language for Work: Training and Consultancy 2022, ktoré sa budú konať online 1. júna 2022 a 9. júna 2022 od 9.30 do 14.00 pod vedením Dr. Alexandra Braddella a Dr. Matilde Monetti z Európskeho centra pre moderné jazyky (ECML) pri Rade Európy.

Last update: 24.05.2022 10:50

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event