KEĎ SA NARODÍŠ, MÁŠ ŽIŤ V RODINE II.

Type of event: Seminar › Home (in SR)
Event dates: 19.10.2016
Event location: Radnica Banská Bystrica
Organizer: Centrum Návrat v Banskej Bystrici v spolupráci s Katedrou sociálnej práce Pedagogickej fakulty UMB
Professional sponsor of event:
Link to conference site: http://www.navrat.sk/o-nas/centra-navrat/65-centrum-navrat-v-banskej-bystrici/354-ked-sa-narodis-mas-zit-v-rodine-ii?highlight=WyJzZW1pbmFyIl0=
Keywords: rodina dieťa rodič prevencia
Working languages: Slovak

The main objective

Seminár podporujúci prevenciu odoberania a opúšťania najmenších detí.

Seminár organizuje Centrum Návrat v Banskej Bystrici pri príležitosti 10.výročia (svojich) služieb pre tehotnú ženu v riziku a v sociálnom ohrození na území mesta Banská Bystrica spolu s ďalšími partnermi: Katedra sociálnej práce PgF UMB v Banskej Bystrici a Komunitná Nadácia Zdravé mesto Banská Bystrica, pod záštitou primátora mesta Jána Noska.

Topic circuits

  1. sužby a podpora pre tehotné ženy zo zraniteľných skupín (ľudia z terénu, zo sociálnych zariadení, ale aj klientky)

  2. služby a podpora pre rodičov s malými deťmi zo zraniteľných skupín

  3. možnosti zmierňovania ranej traumy detí po opustení/separácii od rodičovskej osoby

Next information

Seminár prinesie užitočné informácie pracovníkom komunitných centier, terénnym sociálnym pracovníkom, rodinným asistentom, obecným sociálnym pracovníkom, pracovníkom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a pracovníkom miest a obcí v tejto oblasti, študentom odborov sociálna práca a psychológia, pracovníkom zariadení pre rodiny s deťmi zo zraniteľných skupín: krízové centrá, detské domovy poskytujúce pomoc tehotným ženám a rodičom v sociálnom ohrození, materské a rodinné centrá, mimovládne organizácie, akreditované subjekty.

Príspevok:
9 € (pri počte 3 účastníkov z jednej organizacie 50 % zľava pre tretieho účastníka), študenti: 3 €.

Ak máte záujem zúčastniť sa seminára, prihláste sa do 14.10. na eva.tetakova@navrat.sk.

Last update: 12.10.2016 09:45

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event