INTERDISCIPLINARY DIALOGUE OF UNION DIDACTICS 2010

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 14.10.2010
Event location: Ružomberok
Organizer: Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku
Professional sponsor of event: Doc. PaedDr. Tomáš Jablonský PhD., m.prof. KU KU Ružomberok
Link to conference site: http://konod.ku.sk
Keywords: didactics subject didactics ICT
Working languages:

The main objective

Konferencia má za cieľ vytvoriť spoluprácu medzi jednotlivými pracoviskami venujúcimi sa odborovej didaktike na vysokých školách Slovenskej republiky a susedných štátov. Prezentáciou dosiahnutých výsledkov výskumu a svojho ďalšieho smerovania sa majú jednotliví účastníci zoznámiť s prácou iných pracovísk. Poukázať na aktuálne trendy a nastoliť nové podnety vo vzdelávaní, ktoré by reflektovali dnešnú informačnú dobu na základe implementácie informačných a komunikačných technológií do vyučovacieho procesu. Jedným z prínosov konferencie bude riešenie problémových otázok v odborovej didaktike, ktoré nastolia vo svojich prácach účastníci konferencie. V medzinárodnom kontexte bude poukázané na problematiku terminológie a smery výskumu v odborovej didaktike. Výstupy a prezentácie výskumných prác vedeckých pracovníkov poukážu na nové vývojové smery a na zlepšenie existujúcej situácie v školstve.

Topic circuits

• Spoločné problémy a smery výskumu v odborovej didaktike • Implementácia IKT do odborovej didaktiky • Odborová didaktika v medzinárodnom kontexte

Next information

Dôležité termíny: - záväzná prihláška (vrátane zaslania názvu, abstraktu a kľúčových slov v jazyku autora a v anglickom jazyku) do 30. 9. 2010 - zaslanie príspevku

Information about the event entered:
Lucia Zvedelová (lucia.zvedelova@ku.sk)
Last update: 07.09.2010 09:56

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event