III. SLOVENSKO-ČESKÉ DNI DAŇOVÉHO PRÁVA: Pozitívna a negatívna stimulácia štátu v oblasti zdaňovania

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 15.10.2019 - 17.10.2019
Event location: Košice
Organizer: Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Professional sponsor of event: Katedra finančného práva, daňového práva a ekonómie, Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Link to conference site: http://dnidanovehoprava.pravo.upjs.sk/
Keywords: zdaňovanie podnikateľské prostredie zákonodarná prax
Working languages: Czech
Slovak

The main objective

Hlavným cieľom stretnutia slovenských a českých odborníkov z oblasti daní a daňového práva bude výmena poznatkov a skúseností o pôsobení štátu v oblasti zdaňovania a o pozitívnych i negatívnych dôsledkoch pre podnikateľské prostredie z toho vyplývajúcich. Súčasne bude zacielené na možnosti, ktoré ponúka právna i ekonomická veda a následne by mala reflektovať zákonodarná prax s cieľom skvalitňovať podnikanie na Slovensku i v Čechách a v širšom rámci i v ostatných členských štátoch Európskej únie v kontexte uplatňovania viacerých daňových zásad.

Next information

Organizačný výbor:

JUDr. Anna Románová, PhD.
Ing. Karolína Červená, PhD.
JUDr. František Bonk, PhD.
Mgr. Ladislav Hrabčák

Dôležité termíny

1. Registrácia účastníkov konferencie (prihláška) s príspevkom: do 15. septembra 2019.

2. Úhrada konferenčného poplatku: najneskôr do 15. septembra 2019.

3. Odovzdanie príspevkov na uverejnenie v zborníku v súlade s pokynmi na spracovanie príspevkov: najneskôr do 15. septembra 2019.

Prihlasovací formulár dostupná na http://dnidanovehoprava.pravo.upjs.sk/registracny-system.html

Konferenčný poplatok

· odborná verejnosť: 250,- EUR (poplatok zahŕňa pracovné materiály, zborník, občerstvenie počas konferencie, raut)
· študenti a akademici: 200,- EUR (poplatok zahŕňa pracovné materiály, zborník, občerstvenie počas konferencie, raut)
· sprevádzajúca osoba: 100,- EUR (poplatok zahŕňa občerstvenie počas konferencie, raut; nezahŕňa účasť na rokovaní počas konferencie ani konferenčné materiály)

Kontakt

JUDr. Anna Romanová, PhD.
anna.romanova@upjs.sk
pravf-ddp@upjs.sk

Last update: 21.05.2019 11:40

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event