Horizons of Railway Transport 2023

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 02.10.2023 - 03.10.2023
Event location: Hotel Permon, Podbanské (SR)
Organizer: Žilinská univerzita v Žiline
Professional sponsor of event: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD., KŽD FPEDAS UNIZA
Held under the auspices of: rektora Žilinskej univerzity v Žiline prof. Ing. Jána Čelka, PhD.
Link to conference site: https://fpedas.uniza.sk/~horizonty/index.php?id=t.pokyny
Keywords: železničná infraštruktúra manažment a marketing v železničnej doprave projektové riadenie v železničnej doprave
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

The goal of the conference is to support the development of traditional and innovative theoretical and practical knowledge in two areas - operational and technological issues of today with an emphasis on the interoperability of the railway system in an integrated Europe, as well as management and marketing in railway transport. The thematic focuses to the planning of transport services in the public interest and the development of intermodal transport.

Topic circuits

1. Železničná infraštruktúra a prevádzková technológia

- Inovačné trendy v oblasti železničnej dopravy a infraštruktúry
- Verejná osobná doprava a integrované dopravné systémy
- Nákladná preprava a intermodálna preprava
- Logistika a obehové procesy v doprave
- Informačné technológie v doprave a optimalizácia dopravných a prepravných procesov

2. Manažment a marketing v železničnej doprave

- Dopravná politika a kompetencie v doprave
- Manažment a marketing v doprave
- Komunikácia, ľudské zdroje a vzdelávanie v doprave
- Environmentálne a spoločenské aspekty železničnej dopravy a infraštruktúry

3. Projektové riadenie v železničnej doprave

- Stratégia v železničnom sektore
- Hodnotenie investícií v železničnej doprave
- Plán obnovy a odolnosti ako nástroj na posilnenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy

Next information

Príspevky napísané v anglickom jazyku budú vydané v zborníku Transportation Research Procedia vydavateľstva Elsevier, ktorý bude indexovaný vo svetových vedeckých databázach (Scopus).

KONTAKT
Žilinská univerzita v Žiline,
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov,
010 26  Žilina
Slovakia
IČ DPH SK 2020677824
Tel:  041-513 34 30, 041-513 34 23
Fax: 041-5655816
E-mail: horizonty@fpedas.uniza.sk

registračný formulár a viac informácií na https://fpedas.uniza.sk/~horizonty/

Last update: 15.09.2023 17:49

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event