GENETICKÁ KONFERENCE GSGM 2022

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 05.10.2022 - 07.10.2022
Event location: Slavkov u Brna
Organizer: Genetická společnost Gregora Mendela
Professional sponsor of event: Genetická společnost Gregora Mendela
Held under the auspices of: Genetická společnost Gregora Mendela
Link to conference site: https://gsgm2022.sci.muni.cz
Keywords: genetika molekulárna biológia
Working languages: Czech

The main objective

Genetická společnost Gregora Mendela vás srdečně zve na genetickou konferenci konanou ve dnech 5.–7. října 2022 na zámku ve Slavkově u Brna. Konference se koná v roce dvoustého výročí narození G. J. Mandela.

Vzhledem k souběhu termínu a podobnému zaměření proběhne konference GSGM společně s konferencí Genetické dny, která má velmi dlouhou tradici, poprvé se konala již v 60. letech minulého století a letos se bude konat již po 29. Genetické dny standardně probíhají ve dvouletých intervalech a témata se zaměřují směrem k využití genetiky a molekulární biologie ve šlechtění.

Snahou organizačního výboru je zpřístupnit konferenci širokému okruhu zájemců a zejména pak mladším a začínajícím vědeckým pracovníkům a studentům, jejichž prezentace budou oceněny. Prosíme, abyste o konferenci informovali své kolegy a studenty.

Topic circuits

Na programu budou plenární přednášky přinášející aktuální poznatky ze všech oblastí genetiky a molekulární biologie, které přednesou přední odborníci z vysokých škol a akademických pracovišť z České a Slovenské republiky, ale zazní i kratší přednášky a tradiční prezentace formou plakátových sdělení.

Next information

Organizační výbor
Předseda organizačního výboru: prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (doskar@sci.muni.cz)
Členové organizačního výboru:

prof. RNDr. Jan Šmarda, CSc.
prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.
prof. Ing. Tomáš Urban, Ph.D.
doc. RNDr. Petr Kuglík, CSc.
RNDr. Vladimíra Vallová, Ph.D.
Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.
Mgr. Markéta Wayhelová, Ph.D.

Spuštění registrace: 1. 6. 2022

Konec zvýhodněné registrace: 15. 7. 2022

Deadline pro zaslání abstraktů: 25. 8. 2022

Deadline pro přihlášení: 10. 9. 2022

Během konference bude vyhlášena Cena GSGM a také cena o nejlepší posterový příspěvek.

Kontaktní e-mail: gsgm2022@sci.muni.cz

Last update: 06.06.2022 10:35

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event