„Pharmaceutical Crime - A Threat to Europe“

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 24.04.2018
Event location: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Organizer: Katedra vyšetrovania Akadémie Policajného zboru v Bratislave
Professional sponsor of event: Dr. h. c. doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
Link to conference site: http://www.akademiapz.sk
Keywords: pharmaceutical crime drugs medicine nutritional supplements criminal activity counterfeiting
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Hlavným cieľom vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou je rozšírenie vedeckého skúmania pri navrhovaní riešení aplikačných problémov mimoriadne aktuálnej problematiky farmaceutickej kriminality. Podstatou konferencie je umožniť spojenie domácich a zahraničných expertov zo všetkých relevantných vedeckých odvetví dotýkajúcich sa farmaceutickej problematiky s odborníkmi na vedenie boja proti tejto špecifickej trestnej činnosti.Čiastkovým cieľom je zosúladenie snahy o vytvorenie jednotného a efektívneho postupu orgánov činných v trestnom konaní pri vyhľadávaní, dokazovaní, vyšetrovaní a vyvodzovaní trestnej zodpovednosti za páchanie tohto druhu protiprávnej a spoločensky nebezpečnej činnosti.

Topic circuits

- definícia farmaceutickej kriminality v podmienkach SR,

- práva a povinnosti orgánov a inštitúcií podieľajúcich sa na vyhľadávaní a objasňovaní farmaceutickej kriminality,

- metodika vyšetrovania farmaceutickej kriminality,

- riešenie aplikačných výziev a nedostatkov pri kontrole a vyšetrovaní farmaceutickej kriminality

Next information

Kontaktná osoba:

JUDr. Juraj Drugda, PhD.

09610 57 468

juraj.drugda@minv.sk

Information about the event entered:
JUDr. Juraj Drugda, PhD. (juraj.drugda@minv.sk)
Last update: 13.02.2018 10:45

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event