EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT 2023

Type of event: festival
Event dates: 29.09.2023
Event location: Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Žilina, Poprad
Organizer: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z. (SOVVA), Slovenská akadémia vied (SAV), Euractiv.sk, Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR)
Professional sponsor of event: Katarína Kováčová, manažér projektu
Held under the auspices of: SOVVA
Link to conference site: https://www.nocvyskumnikov.sk/
Keywords: veda výskum inovácie
Working languages: Slovak

The main objective

  • Predstavenie práce výskumníkov a inovátorov širokej verejnosti a zvýšenie povedomia o ich výsledkoch
  • Zlepšenie porozumenia verejnosti o vplyve a dopade práce výskumníkov a inovátorov na životy ľudí
  • Zatraktívnenie štúdia na slovenských univerzitách, zatraktívnenie vedeckej kariéry
  • Podpora komunikácie medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti výskumu a inovácií

Topic circuits

Európska noc výskumníkov sa bude počas najbližších rokov zameriavať na prezentáciu technologických výdobytkov a inovatívnych riešení, ktoré nám uľahčujú a spríjemňujú život, ale najmä na tie, ktoré môžu pomôcť zvrátiť nepriaznivé trendy globálneho vývoja (klimatická kríza, dochádzanie prírodných zdrojov, nové choroby/epidémie, a pod.). Z viacerých identifikovaných oblastí, ktorým sa bude podujatie počas jednotlivých ročníkov venovať, sa aktuálne pripravované podujatie zameria, okrem iného, na dve hlavné témy:

VODA – šetrenie, ochrana, čistenie, predchádzanie míňaniu zdrojov, a pod.

UMELÁ INTELIGENCIA - úloha pri napredovaní ľudstva a riešení problémov, ktorým musí svet čoraz viac čeliť (so zreteľom aj na možné riziká).

Next information

Festival vedy sa aj v roku 2023 uskutoční v posledný septembrový piatok – 29.9.2023 v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Poprade. Na podujatí bude práca vedcov prezentovaná interaktívnou formou a na netradičných miestach, čím sa zabezpečí oslovenie širokej verejnosti a rôznych vekových kategórií.

Hlavný program bude prebiehať v Starej tržnici v Bratislave a v okolitých priestoroch (Národné osvetové centrum-V-Klub, Lab.cafe a iné). Dôležitým aspektom celého podujatia je voľný vstup pre všetkých návštevníkov. Možnosť zúčastniť sa tak budú mať všetci záujemcovia. Celodenný program v Starej tržnici od 9.00 do 23.00 hod. ponúkne prezentácie a zážitkové interakcie s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj zaujímavý program na hlavnom pódiu.

Podrobnejší program pre jednotlivé miesta nájdete na webovom sídle festivalu: PROGRAM

Information about the event entered:
Erik Kollárik (kollarik@sovva.sk)
Last update: 15.06.2023 11:09

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event