Európska noc výskumníkov 2022

Type of event: festival
Event dates: 30.09.2022
Event location: Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Poprad, Žilina
Organizer: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z., SAV, Euractiv.sk, CVTI SR
Professional sponsor of event: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z.
Held under the auspices of: Európska komisia na podporu výskumu
Link to conference site: https://www.nocvyskumnikov.sk
Keywords: veda výskum inovácie
Working languages: Slovak

The main objective

-          Priblíženie výskumníkov a výskumníčok bližšie k občanom a zvyšovanie povedomia o výskume a inováciách medzi širokou verejnosťou;

-          Podpora uznania pre výskumníkov zo strany verejnosti;

-          Vytváranie porozumenia ohľadom vplyvu práce výskumníkov na každodenný život ľudí;

-          Podpora mladých ľudí, aby si vybrali vedeckú kariéru.

Topic circuits

Mottom tohtoročného festivalu je „Dôverujme vede“, ktoré vzniklo v reakcii na potrebu lepšie sa orientovať v záplave veľkého množstva informácií a žiaľ aj dezinformácií. Naším cieľom je preto upriamiť pozornosť mladých ľudí a širokej verejnosti na relevantné zdroje informácií, ktorých garantmi sú práve výskumníci a výskumné inštitúcie. Téma dôvery vo vedu bude rezonovať naprieč celým programom s prepojením na aktuálne témy, akými sú klimatická kríza, udržateľnosť, či vojnový konflikt na Ukrajine. Návštevníkov chceme podnietiť k aktivite, zážitkovému vzdelávaniu a k tomu, aby lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Prostredníctvom formátu prednášok, diskusií, ukážok a experimentov, kvízov a súťaží bude návštevníkom predstavená veda a inovácie netradičnou a pútavou formou. Filozofiou festivalu je už od jeho začiatku „vytiahnuť“ vedcov z ich laboratórií a kancelárií, aby sa s nimi mohla široká verejnosť stretnúť na netradičných miestach a spoznať ich ako obyčajných ľudí s neobyčajným povolaním.

Next information

Festival vedy sa aj v roku 2022 uskutoční v posledný septembrový piatok – 30.9.2022 v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Žiline a Poprade. Na podujatí bude práca vedcov prezentovaná interaktívnou formou a na netradičných miestach, čím sa zabezpečí oslovenie širokej verejnosti a rôznych vekových kategórií.

Hlavný program bude prebiehať v Starej tržnici v Bratislave a v okolitých priestoroch (Národné osvetové centrum-V-Klub, Lab.cafe a iné). Dôležitým aspektom celého podujatia je voľný vstup pre všetkých návštevníkov. Možnosť zúčastniť sa tak budú mať všetci záujemci. Celodenný program v Starej tržnici od 9.00 do 22.00 hod. ponúkne prezentácie a zážitkové interakcie s vedcami a inovátormi v stánkoch, ako aj zaujímavý program na hlavnom pódiu.

Popoludňajší program zároveň vytvára priestor na aktívne trávenie voľného času mladých ľudí, ale aj širokej verejnosti populárno-náučnými aktivitami. Okrem hlavného programu vo festivalových mestách bude súčasťou podujatia množstvo sprievodných akcií po celom Slovensku v deň podujatia, ale i pred ním a po ňom.

Sprievodnými lokalitami, ktoré pripravia špeciálny program v rámci ENV, budú hvezdárne v Medzeve a Leviciach a Múzeum špeciálneho školstva v Levoči. Nadväzujúcim podujatím, ktoré pripravujeme v novembri bude ENV v Elektrárni Piešťany pre žiakov základných a stredných škôl. Tradične bude súčasťou podujatia aj program Veda v osade, ktorý približuje prácu výskumníkov aj deťom zo znevýhodneného prostredia a motivuje ich tak k vzdelávaniu a záujmu o vedu a štúdium vedeckých smerov.

Information about the event entered:
Katarína Dženisa Rajtíková (rajtikova@sovva.sk)
Last update: 02.08.2022 06:57

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event