Európska noc výskumníkov 2020 ONLINE

Type of event: festival
Event dates: 27.11.2020
Event location: online priestor
Organizer: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z., SAV, Euractiv.sk, CVTI SR
Professional sponsor of event: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o.z.
Held under the auspices of: Európska komisia na podporu výskumu
Link to conference site: https://www.nocvyskumnikov.sk
Keywords: veda inovácie
Working languages: Slovak

The main objective

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií - Horizon 2020, v časti - Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 954862. Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy.

Topic circuits

Motto tohtoročnej Európskej noci výskumníkov  „Veda bez hraníc" chce poukázať na to, že výskum a inovácie prekračujú nielen geografické hranice, ale zachádzajú aj za hranice bežného poznania. Vďaka búraniu fyzických aj mentálnych hraníc a spolupráci výskumníkov a inovátorov môžeme dnes všetci využívať výsledky vedy v každodennom živote. Navyše, vedci a inovátori prekračujú aj hranice každodenného poznania a vďaka tomu zlepšujú náš život vo všetkých oblastiach. Za všetkými dôležitými objavmi a zlepšeniami stoja výskumníci a inovátori a ich zvedavosť a odhodlanosť – vďaka nim máme internet, môžeme vidieť čiernu dieru, liečiť choroby či vytvárať umelú inteligenciu.

 

Next information

Tohtoročné aktivity festivalu vedy budú sústredené do online priestoru a do škôl po celom Slovensku. Program novembrovej ENV bude pozostávať z online štúdia, ktoré divákom prinesie pútavé rozhovory a prezentácie popredných slovenských vedcov. Súčasne s tým bude prebiehať online formát Science café, kde budú mať návštevníci možnosť diskutovať a pýtať sa priamo vedcov a inovátorov.

Ďalšou časťou ENV budú návštevy vedcov na školách po celom Slovensku, ktorí navštívia základnú alebo strednú školu, ktorú absolvovali a prostredníctvom prezentácie aj priamej interakcie budú motivovať študentov, aby sa rozhodli pre vedeckú kariéru.

Kontakty


Martina Šinková
MANAŽÉRKA PROJEKTU
+421 948 400 929
sinkova@sovva.sk


Jakub Uhlík
KOORDINÁTOR SÚŤAŽÍ
+421 908 181 162
uhlik@sovva.sk

Last update: 24.11.2020 09:23

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event