Present Day Trends of Innovations 2015

Type of event: Conference › International (foreign outside ČR)
Event dates: 21.05.2015 - 22.05.2015
Event location: Wisla, Poľsko (Hotel Stok****, ul. Jawornik 52A 43-460 WISŁA)
Organizer: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Professional sponsor of event: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
Link to conference site: http://www.dti.sk/konferencia2015
Keywords: informačné technológie vzdelávanie trendy inovácie aplikácie
Working languages: English
Czech
Polish
Slovak

The main objective

Medzinárodná vedecká konferencia a medzinárodný workshop – Dnešné Trendy Inovácií 2015 – bude stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov moderných technológií vo vzdelávacom procese, vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti doma a v zahraničí. Na konferencii sa zúčastnia odborníci z domácich a zahraničných univerzít, výskumných ústavov a súkromných firiem.

Cieľové skupiny: odborníci z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania – predstavitelia vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním, odborníci z praxe z oblasti e-learningu a informačných technológií

Topic circuits

- moderné e-learningové technológie a informačné systémy
- elektronické vzdelávacie materiály a moderné elektronické interaktívne učebné pomôcky
- vzdelávacie technológie pre hendikepovaných ľudí (ADHD, LD)
- prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť technológií a aplikácií
- manažment vzdelávania, znalostný manažment, učiaca sa organizácia
- internetové školy a on-line kurzy
- moderné učebné pomôcky a interaktívne moduly so senzormi
- virtuálne laboratóriá a experimenty na diaľku
- mobilná komunikácia a informačné technológie orientované pre automotive

Next information

Termíny

do 31. 3. 2015 – zaslanie záväznej prihlášky a abstraktu v anglickom jazyku (elektronicky)

do 17. 4. 2015 – zaslanie príspevku (elektronicky) a uhradenie poplatkov

Ďalšie informácie o konferencii, vrátane formuláru prihlášky, šablón na písanie abstraktu a článku, organizačných inštrukcií a platieb nájdu záujemcovia na webovej stránke konferencie www.dti.sk/konferencia2015, prípadne môžu kontaktovať sekretariát konferencie (konferencia@dti.sk). 

Information about the event entered:
Ing. Miriama Vojteková, (vojtekova@dti.sk)
Last update: 02.02.2015 11:49

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event