Present Day Trends of Innovations 2011

Type of event: Conference › International (in SR or ČR in a world language)
Event dates: 07.07.2011 - 08.07.2011
Event location: Dubnica nad Váhom
Organizer: Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
Professional sponsor of event: prof. Ing. Ladislav Várkoly, PhD.
Link to conference site: http://www.dti.sk/konferencia2011
Keywords: information technologies e-learning education knowledge management teaching aids virtual laboratories
Working languages: Slovak
Czech
English
Polish

The main objective

Už druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie Dnešné Trendy Inovácií bude stretnutím odborníkov z oblasti odborného vysokoškolského vzdelávania o dnešnom stave používania prvkov moderných informačných technológií a e-learningu vo vzdelávacom procese, vrátane trendov ich inovácií. Umožní porovnanie súčasného stavu a posúdenie trendov v tejto oblasti v SR a zahraničí.

Na konferencii sa zúčastnia odborníci z univerzít, výskumných ústavov a súkromných firiem zo Slovenska aj zahraničia, napríklad Poľska, Ukrajiny, Maďarska a i.

Topic circuits

* moderné e-learningové technológie a informačné systémy

* manažment vzdelávania, znalostný manažment, učiaca sa organizácia

* internetové školy a internetové kurzy

* elektronické vzdelávacie materiály a moderné elektronické interaktívne učebné pomôcky 

* moderné učebné pomôcky a interaktívne moduly so senzormi

* virtuálne laboratóriá a experiment na diaľku

* prevádzková bezpečnosť a spoľahlivosť týchto technológií a aplikácií

* informačné technológie orientované na automotive

Next information

Bližšie informácie o programe konferencie, účastníckych popatkoch, organizačné pokyny a kontakty nájdu záujemci na webovej stránke konferencie www.dti.sk/konferencia2011 .

Information about the event entered:
Miriam Vojteková (vojtekova@dti.sk)
Last update: 09.02.2011 14:12

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event