DISCUSSION FORUM: THE INTERNAL QUALITY ASSURANCE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION - EXPERIENCE

Type of event:
Event dates: 14.05.2015 - 15.05.2015
Event location: Ekonomická univerzita v Bratislave, Spoločenská miestnosť, budova NHF a OF (vľavo) Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava
Organizer: Slovenská spoločnosť pre kvalitu a Ekonomická univerzita v Bratislave
Professional sponsor of event: SSK
Link to conference site: http://www.ssk.sk
Keywords: Internal quality assurance in higher education
Working languages: Slovak

The main objective

Vážení priatelia, pozývame Vás na V. diskusné fórum organizované Slovenskou spoločnosťou pre kvalitu v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave na tému Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania. Cieľom diskusného fóra je výmena skúsenosti vysokých škôl s implementáciou kritérií vnútorného systému zabezpečovania kvality a vývoj systémov manažérstva kvality vysokoškolského vzdelávania v Slovenskej republike. Pozvanie prijal generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl, vedy a výskumu MŠ SR, prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. a predstavitelia slovenských univerzít.

Topic circuits

Rámcový program: 10:30 - 11:00 prezentácia účastníkov 11:00 - 13:00 vybrané prednášky zástupcov škôl o skúsenostiach pri tvorbe vnútorného systému zabezpečovania / zlepšovania kvality vysokoškolského vzdelávania 13.00 – 13.45 spoločný obed 14:00 – 16.30 moderované panelové diskusie na účastníkmi vyžiadané témy súvisiace s hodnotením a rozvojom kvality vysokoškolského vzdelávania

Next information

Vzhľadom na charakter podujatia je počet účastníkov obmedzený. Vašu účasť prosíme potvrdiť do 30.4.2015. Prosíme Vás tiež o zaslanie konkrétnych oblasti, ktoré máte záujem v rámci diskusie otvoriť, tak by sme mohli pripraviť efektívny program časovo obmedzeného stretnutia. Kontakt pre registráciu: Martina Džubáková, martina.dzubakova@ssk.sk, tel.: +421 (0) 907 134877

Information about the event entered:
Ing. Martina Džubáková, PhD. (martina.dzubakova@ssk.sk)
Last update: 27.03.2015 22:00

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event