COINTT 2022 - COOPERATION INNOVATION TECHNOLOGY TRANSFER 2022

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 18.10.2022 - 19.10.2022
Event location: Hotela Saffron, Bratislava
Organizer: Centrum pre transfer technológií pri Centre vedecko-výskumných informácií SR (CTT SVTI SR)
Professional sponsor of event: odbor transferu technológií, sekcia na podporu vedy CVTI SR
Held under the auspices of: prezidentka SR Zuzana Čaputová
Link to conference site: https://cointt.sk
Keywords: transfer technológií ochrana duševného vlastníctva inovácie a podpora podnikania
Working languages: Slovak

The main objective

Poslaním konferencie COINTT je upriamenie pozornosti akademickej, odbornej a podnikateľskej verejnosti na problematiku transferu technológií, ochrany duševného vlastníctva, inovácií a podpory podnikania.

Hlavným cieľom podujatia je podporiť transfer technológií, vedomostí a poznatkov zo slovenských verejných vedeckovýskumných inštitúcií (ďalej len „VVI“) do praxe, a to prostredníctvom vytvorenia priestoru pre stretávanie sa vedeckovýskumných pracovníkov s predstaviteľmi komerčnej sféry a možnými investormi.

V rámci neho sa jednotlivé programové vstupy pokúsia zodpovedať otázky:

- či je open access a easy access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva

- ako možno zjednodušiť transfer technológií na slovenských vedeckovýskumných pracoviskách

- aké metódy kontaktovania a spolupráce s komerčnou sférou využívajú

- ako zatraktívniť ich činnosť pre súkromný sektor

- akú úlohu by malo zohrať Centrum transferu technológií pri CVTI SR – celonárodné pracovisko

- a akú úlohu a význam majú lokálne centrá transferu technológií na jednotlivých univerzitách.

Topic circuits

Hlavná téma: Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií.

Konferencia bude tradične prebiehať na troch stejdžoch:

  1. TECHNOLOGY TRANSFER
  2. INNOVATION
  3. COOPERATION

Podujatie sa okrem transferu technológií venuje aj ochrane duševného vlastníctva, inováciám a podpore podnikania.

Next information

účasťou podujatia je aj slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (ďalej len „CTTS“). Oceňovaní sú vedci, výskumníci, vedeckovýskumné tímy a to v troch kategóriách: INOVÁCIA, INOVÁTOR/INOVÁTORKA, POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ. CTTS 2022 organizátor pripravuje vo forme slávnostného večera.

Občerstvenie (coffee break, obed) počas konferencie bude zabezpečené. Účasť na podujatí je pre všetkých účastníkov bezplatná.

Podujatie COINTT je realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK II./Investícia do Vašej budúcnosti/Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Registrácia prebieha na https://cointt.sk/registracia/

 

Last update: 25.09.2022 19:53

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event